Close Qmusic

Privacy & cookiestatement

Algemeen

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten ("Diensten") die worden aangeboden door de besloten vennootschap Q-music Nederland B.V., statutair gevestigd te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10d ("Qmusic"), en aan haar gelieerde ondernemingen Qmusic. In dit statement geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. We raden u aan dit privacy- en cookiestatement grondig door te nemen. Door het loutere gebruik (al dan niet door derden op uw computer) van de Diensten , wordt u geacht dit statement gelezen te hebben en te hebben ingestemd met de inhoud daarvan.

Qmusic houdt zich aan de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en respecteert de privacy van de gebruikers van de Diensten. Voor zover nodig heeft Qmusic haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
In dit Privacy- en cookiestatement wordt uiteengezet welke gegevens Qmusic verzamelt, hoe deze worden verkregen en met welke doelen zij gebruikt worden. Ook wordt uiteengezet welke rechten de gebruikers hebben en hoe deze kunnen worden ingeroepen.
Alle gegevens die Qmusic al dan niet via haar website(s) verzamelt, worden vertrouwelijk en met grote zorg behandeld. Opslag en doorgifte daarvan wordt door Qmusic zo goed mogelijk beveiligd met afdoende en daartoe gebruikelijke technieken.
Onverlet eventuele maatregelen van de hosting provider kunnen gebruikers die niet in overeenstemming met dit Privacy- en cookiestatement handelen zonder voorafgaande waarschuwing (tijdelijk) de toegang tot de Diensten worden ontzegd.

Definities

Persoonsgegevens; Alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd zou (kunnen) worden
Verantwoordelijke: Q-music Nederland B.V.
Cookies: Kleine tekstbestanden die op een computer, smartphone of tablet worden opgeslagen en onder meer worden gebruikt om een gebruiker te herkennen of een website beter te laten functioneren.

Inhoud

A. Privacy

1. Waarom verzamelt Qmusic gegevens?
2. Aan wie kan Qmusic gegevens verstrekken?
3. Is Qmusic verantwoordelijk voor andere websites?
4. Welke rechten heeft u?
5. Wat is er specifiek aan de website van Qmusic?

B. Cookies

6. Wat zijn Cookies?
7. Welke Cookies gebruikt Qmusic?
8. Hoe kan u het gebruik van Cookies weigeren en opgeslagen Cookies verwijderen?

C. Algemeen

9. Kan dit Privacy- en cookiestatement worden gewijzigd?
10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
11. Divers

A. PRIVACY

1. Waarom verzamelt Qmusic gegevens?

U kunt onze websites vrij bezoeken en daarbij informatie vergaren over onze organisatie, programma's, diensten, bepaalde programma's beluisteren of bekijken, zonder dat u Qmusic daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken.
Om van bepaalde diensten van Qmusic gebruik te kunnen maken zal u worden gevraagd (Persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.

- De Persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals bij de specifieke dienst vermeld wordt. Bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan een actie of wedstrijd of om uw vragen te kunnen beantwoorden.
- Voor het plaatsen en uitwisselen van informatie met andere gebruikers van onze website(s).
- Indien u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven kunnen wij uw Persoonsgegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met, al dan niet op uw persoonlijke voorkeuren aangepast nieuws over Qmusic diensten en acties.
- Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post, al dan niet op uw persoonlijke voorkeuren aangepaste informatie over Qmusic en/of onze diensten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).
- Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.
- Verder worden Persoonsgegevens mogelijk gebruikt om de (werking van onze) website(s), Apps en software te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren. Voorts worden de gegevens gebruikt voor statistische doeleinden ten aanzien van het gebruik van de Diensten.
Om optimaal gebruik te maken van de website van Qmusic ("Qmusic.nl") zal het echter nodig zijn om een profiel aan te maken. Na aanmelding zullen aanvullende gegevens verzameld worden en kunnen deze gegevens voor bijkomende doeleinden worden aangewend. Meer info daarover vindt u onder punt 5.
Persoonsgegevens worden (volgens een gezien de stand van de techniek afdoende methode) beveiligd en bewaard zolang dat voor het betreffende doel noodzakelijk is, of teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten dienaangaande.

Qmusic heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qmusic.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

2. Aan wie kan Qmusic gegevens verstrekken?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (Persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren welke u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden en conform de door ons verstrekte opdracht. Elk ander gebruik daarvan is deze derden door ons verboden.
Op www.Qmusic.nl zijn een aantal andere features beschikbaar. Daaromtrent vindt u meer informatie onder punt 5.

Daarnaast kunnen wij informatie die wij via comScore verzamelen ook verstrekken ten behoeve van onderzoeken waaraan Qmusic deelneemt, zoals Nationaal Luisteronderzoek. Hiervoor gebruiken wij cookies, tags/beacons en JavaScript zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier het aantal bezoekers aan onze website kunnen meten.

Qmusic bevat ook cookies van de Persgroep Nederland B.V. Hierdoor kunnen je gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere dochtermaatschappijen van de Persgroep Nederland om advertenties en onze producten en diensten beter af te kunnen stemmen op jouw interesses. Op basis van de gecombineerde gegevens worden segmenten samengesteld ten behoeve van adverteerders. Adverteerders kunnen dan gericht advertenties tonen aan bepaalde groepen voor hen interessante bezoekers. Gegevens over individueel bezoekgedrag of andere persoonsgegevens worden nooit gedeeld met adverteerders of andere derden. De privacystatement van De Persgroep (http://www.persgroep.nl/privacy) is van toepassing op deze gecombineerde gegevens.

Verder zal Qmusic uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. Is Qmusic verantwoordelijk voor andere websites?

Een aantal van onze diensten bieden we aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt op die sites, worden mogelijk naar de Qmusic gestuurd, zodat u van de betreffende dienst kunt gebruik maken. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit Privacy- en cookiestatement. De sites waarmee wordt samengewerkt hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden u aan ook dat beleid grondig te bestuderen. Qmusic kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (de inhoud van) dergelijke websites en is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik daarvan.

4. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht Qmusic te vragen welke Persoonsgegevens zij van u verwerkt, uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast kunt u aangeven dat uw gegevens niet langer voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.
Indien u van dit recht gebruik wenst te maken kunt u contact met ons opnemen via: info@Qmusic.nl

5. Wat is er specifiek aan de website van Qmusic?

a) Aanmaken Q-member profiel.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de features op Qmusic.nl kunt u een profiel aanmaken. Op die manier wordt u 'Q-member'.
U hebt eveneens de mogelijkheid om in te loggen via Facebook. Op die manier halen wij een aantal persoonlijke gegevens via uw Facebook-profiel binnen voor uw Q-member profiel. Indien u geen Facebookprofiel hebt, kan u ook gewoon een profiel aanmaken door het invullen van de gegevens op het formulier. De gegevens met een * zijn verplicht en noodzakelijk om van alle features op de website(s) gebruik te maken.
Verder biedt de website u ook de mogelijkheid om een aantal andere gegevens in te voeren, zoals uw muziekvoorkeur. Dit is niet verplicht , maar wij vinden het belangrijk te weten wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op die manier kunnen we u nog meer gerichte informatie aanbieden en kan u ten volle gebruik maken van de vele mogelijkheden die de website u biedt.
Hou er rekening mee dat uw profiel ook kan bekeken worden door andere bezoekers van de website. Op deze manier krijgen ze ook de mogelijkheid om u als vriend toe te voegen.
U zal op Qmusic.nl ook kunnen aangeven op welke locatie u zich bevindt. Op die manier kunnen wij aan iedere Q-member laten weten welke andere Q-members zich in hun buurt bevinden.

b) Linken aan Twitter en Facebook
Het is mogelijk om uw Q-member profiel te linken aan uw Twitter-account en Facebook-account. Op die manier kunnen we leuke tweets op uw feed posten en verschijnen uw activiteiten op Qmusic.nl ook op Twitter en Facebook.
Verder krijgt u ook de mogelijkheid om uw telefoonnummer en e-mail adres op te geven zodat we u leuke berichten kunnen sturen. Meer info vindt u op de invulpagina's zelf.

c) Beëindigen Q-membership
U hebt het recht om uw account op Qmusic.nl te allen tijde te beëindigen. Ten aanzien van de bezoekers van de website verdwijnt dan de mogelijkheid de inhoud van uw profiel te raadplegen, met uitzondering van de inhoud die door andere gebruikers werd overgenomen en/of bewerkt.
Houdt er ook rekening mee dat het beëindigen van uw account impliceert dat u niet langer gebruikt zult kunnen maken van verschillende features op Qmusic.nl.

B. COOKIES

6. Wat doen Cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die door de websites die u bezoekt op uw computer, smartphone of tablet geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan de website www.Qmusic.nl Cookies opgeslagen, zodat u bij een volgend bezoek als gebruiker wordt herkend. Daarmee stelt u Qmusic in staat informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites te verzamelen. Voor zover Qmusic met behulp van Cookies Persoonsgegevens verzamelt, verwerkt Qmusic die conform de bepalingen van dit Privacy- en cookiestatement en de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.Welke Cookies gebruikt Qmusic?

Qmusic maakt op al haar websites gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten Cookies. In sommige gevallen worden Cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze Cookies langer bewaard en kunnen zij ook bij een volgend bezoek aan de website worden uitgelezen.
Qmusic plaatst Functionele, first party Cookies. Deze Cookies zijn gemaakt door of voor Qmusic, worden door Qmusic op uw computer, smartphone of tablet opgeslagen en alleen Qmusic heeft toegang tot deze Cookies en de informatie die door middel van de Cookies wordt verzameld. Functionele Cookies worden door Qmusic bijvoorbeeld gebruikt om u taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.

Daarnaast maakt Qmusic gebruik van (third party) Analytische Cookies om het gebruik van de website te analyseren. Diensten als Google Analytics plaatsen Cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt Qmusic in staat haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers.
Voorts maakt Qmusic gebruik van de Sociale media Cookies van sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten ("vind ik leuk") of te delen ("tweet"). Daarnaast vindt dit gebruik plaats wanneer een Q-member-account gekoppeld wordt aan een Facebook-profiel.
Voorts kunnen de third party cookies gebruikt worden om luisteraars en bezoekers elders te retargeten.
Voor zover sprake is van de verwerking van Persoonsgegevens van derden is het raadzaam tevens de privacyverklaringen van deze derden te raadplegen.

8. Hoe kan u het gebruik van Cookies weigeren en opgeslagen Cookies verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de websites van Qmusic geen nieuwe Cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste Cookies kunt verwijderen.
NB: als u helemaal geen Cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u Cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de websites. Na het uitschakelen van Cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de websites.
Voor meer informatie over cookies en privacy: http://www.youronlinechoices.eu/

C. ALGEMEEN

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Qmusic kan op ieder gewenst moment in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer Qmusic, voor zover wettelijk toegestaan, andere (Persoons)gegevens zal gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen worden verstrekt, op een wijze en/of met een doel dat niet eerder in het Privacy- en cookiestatement omschreven is. Wijzigingen van dit statement gaan direct na de doorvoering daarvan in.
Qmusic raadt u dan ook aan dit statement regelmatig te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over of met betrekking op het privacybeleid van Qmusic, kunt u ons bereiken op volgend adres:

Q-music Nederland B.V.
Paul Van Vlissingenstraat 10D
1096BK Amsterdam

E-mail: info@Qmusic.nl
Telefoon: 020-7970500

11. Divers

In de Qmusic app kan gebruik gemaakt worden van beacon-technologie ten behoeve van het sturen van relevante berichten tijdens Qmusic events. Bij het gebruik van de Qmusic app ga je akkoord met de beacontracking.

Op dit Privacy- en cookiestatement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit Privacy- en cookiestatement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Amsterdam.

 

Station Qmusic Qmusic nonstop Qmusic foute uur Qmusic hot now Qmusic Summer Playlist Berichten Kijk Volume
Maximize Minimize