Qmusic voert de bovengenoemde actie 'De Ochtend Etappe' (hierna: de ‘Actie’) vanaf maandag 2 juli 2018 op Qmusic. Op deze Actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden van toepassing. De actievoorwaarden zijn leidend bij een mogelijke tegenstrijdigheid met de algemene voorwaarden van Qmusic. De Actie eindigt op vrijdag 6 juli 2018.

1. Algemeen

De actie ‘De Ochtend Etappe’ wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. (hierna: Qmusic) in samenwerking met ŠKODA Nederland (hierna: ŠKODA). Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van dat ŠKODA officiële partner is van de Tour de France. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende de Actie te vinden op de website van Qmusic.

Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

De Actie loopt van 2 t/m 6 juli 2018. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. Qmusic is te alle tijde gerechtigd de Actievoorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Woonachtig is in Nederland;
  • In de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic;
  • Na het kiezen van een prijs adresgegevens achterlaat.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • Personeelsleden en medewerkers van Qmusic en ŠKODA;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. Verloop van het spel

Luisteraars die kans willen maken op de Prijs, kunnen zich aanmelden via het speciale aanmeldformulier op de actiepagina van ‘De Ochtend Etappe’. Je dient je hier in te loggen als Q-member en de reden op te geven waarom je de Tour de France graag van dichtbij wilt zien. Elke dag, tussen 2 en 6 juli 2018, wordt er één luisteraar geselecteerd die naar de Q-studio mag komen die in 1 minuut tijd 150 meter op de fiets moet afleggen. Ondertussen krijgt de deelnemer van Filemon Wesselink een fragment van 1 minuut - genaamd De Ochtend Etappe - te horen, vol met leuke anekdotes, weetjes en geschiedenis over de Tour de France. Aan hem/haar eerst de taak om de finish binnen de minuut te halen. Lukt dat, dan krijgt de deelnemer na het fietsen vragen van Mattie & Igmar over het fragment. Het doel is dan om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Als de deelnemer een fout antwoord geeft, is het spel klaar. Op vrijdag 6 juli komt de deelnemer, die tot dan toe de meest aantal goede antwoorden heeft gegeven, naar de studio. In ‘de laatste rit’ zal moeten blijken of het aantal goede antwoorden nog verbeterd gaat worden. De uiteindelijke winnaar wint 2 VIP kaarten voor de Tour de France.

Indien internet- en telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic is niet verantwoordelijk voor het disfunctioneren van internetverbindingen, telefoons of inloggen via derden. Qmusic bepaalt het spel en het verloop.

Over de beslissing, die valt tijdens de Actie, kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Aanmelden

Aanmelden voor de Actie kan uitsluitend via het speciale aanmeldformulier op www.qmusic.nl/acties/de-ochtend-etappe . Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, ingelogd zijn en je profiel volledig hebben ingevuld.

5. Kosten voor deelname

De aanmelding voor deze Actie is gratis. Deelnemers dienen op eigen gelegenheid en kosten naar de Q-studio in Amsterdam te komen.

6. De prijs

1x2 VIP kaarten, bestaande uit: de reis naar de Tour de France, hotelovernachting, helikoptervlucht over de Tour de France en mee in de ŠKODA volgauto.

7. Bijkomende voorwaarden prijs

Deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is: Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 6 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product. De prijswinnaar gaat akkoord met het vrijgeven en gebruik door Qmusic van audio-, foto-, en videomateriaal dat van hem/haar verzamelend is.

Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet akkoord gaat met alle in dit document gestelde voorwaarden, de prijs niet uit te keren.

Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken. De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.

Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. De prijs is niet overdraagbaar. Indien de winnaar de prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan €449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst. Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic. Qmusic en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zij niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie. Op deze Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Qmusic Nederland BV.  t.a.v. Programma-afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01