Qmusic voert bovengenoemde actie van maandag 21 t/m donderdag 24 december 2020 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Geloof in Geluk’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna “Qmusic”) in opdracht van: Staatsloterij B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2289 DG) Rijswijk aan de Laan van Hoornwijck 55 (hierna ‘Staatsloterij’).

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.1.1 STAATSLOTERIJ

 • Speel bewust 18+
 • Staatsloterij.nl
 • Voor het organiseren van Staatsloterij is aan Staatsloterij BV op 22 augustus 2017 vergunning verleend door de Kansspelautoriteit met kenmerk 01.014.103.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van ‘de Oudejaarstrekking 2020 van de Staatsloterij’ op Qmusic.

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het winnen van een straat Oudejaarsloten (omschreven in sectie 6: Prijs). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Staatsloterij;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Hoor jij van maandag 21 t/m donderdag 24 december tussen 07:00 en 19:00 uur Frummel tijdens een programma miauwen? Bel dan meteen met de Qmusic-studio: 0909-9596 (kosten EUR 0,45 per gesprek). Kom je in de uitzending? Dan ervaar jij het geluk van Frummel. Je wint dan een Straat Oudejaarsloten voor de Oudejaarstrekking 2020 van de Staatsloterij. Let op: alleen het miauwen in een van onze programma's telt, niet wanneer Frummel miauwt tijdens het reclameblok.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan alleen telefonisch via telefoonnummer 0909-9596 (kosten EUR 0,45 per gesprek) na het horen van Frummel (miauw) op de radio.

Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

Deelnemers worden willekeurig geselecteerd om in de uitzending te komen.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Aanmelden voor de actie 'Geloof in Geluk' gaat telefonisch door te bellen met de Q-studio. De kosten zijn EUR 0,45 per gesprek voor het bellen naar 0909-9596.

6. DE PRIJS 

De geselecteerde luisteraar krijgt een Straat Oudejaarsloten t.w.v. € 300 (10 loten met de eindcijfers 0 t/m 9) waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 30 miljoen euro. Deze prijs wordt aangetekend (fysiek) verstuurd.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid om bij niet toekenning van de prijs aan de oorspronkelijke winnaar, de prijs toe te laten komen aan een reserve winnaar.
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar persoons- en adresgegevens en een recent en correct emailadres op te geven, zodat Qmusic de Straat Oudejaarsloten aangetekend (fysiek) kan versturen. Per e-mail wordt er geïnformeerd als de brief aangetekend onderweg is.
 • Qmusic zorgt dat winnaars van het spel hun prijs binnen maximaal 14 dagen – na afloop van het spel – ontvangen.
 • De verantwoordelijkheid van het innen van eventueel gewonnen prijzen met de Oudejaarsloten 2020 ligt bij de winnaar zelf. Niet bij Qmusic en de Staatsloterij.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om aanvullende gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

3) De prijs is niet overdraagbaar.

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

5) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma-afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01 

Klik hier voor de actiepagina