Qmusic voert bovengenoemde actie van 30 juni 2022 t/m 26 juli 2022 op Qmusic. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke Actievoorwaarden van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Het beste vriendenweekend ooit, naar…’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”), ter promotie van McDonald’s:

·      McDonald’s, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (3521 AZ) Utrecht aan de het Stadsplateau 31-32 (hierna: ‘McDonald’s’).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de van McDonalds’ op Qmusic. 

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op een zomerse stedentrip met 3 die vrienden naar Barcelona, Parijs, Lissabon of Milaan (omschreven in sectie 6: Prijs). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De Actie staat open voor luisteraars die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic, zodat zoveel mogelijk verschillende luisteraars kans kunnen maken op een prijs;
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De Actie staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • personeelsleden en medewerkers van McDonald’s;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL 

Iedere dinsdag tussen 5 en 26 juli geeft Domien een zomerse stedentrip weg aan een luisteraar die 3 vrienden mee mag nemen. Iedere week staat in het teken van een andere stad. Iedere donderdag maakt Domien bekend voor welke Europese stad we spelen en iedere dinsdag spelen we het spel in de Q-middagshow. Hoe je meespeelt? Vanaf de dag dat Domien de stad bekend gemaakt heeft kan je je opgeven door ‘hallo’ te sturen in de Q-app in de taal van het land van die week. De eerste die zijn/haar telefoon opneemt met “hallo” in de taal van het land én in de uitzending komt bij Domien, wint. Jij mag dan samen met 3 vrienden een lang weekend naar deze stad, waar je kunt gaan genieten van een McDonald’s menu naar keuze. De vlucht en het verblijf zijn uiteraard geregeld en je krijgt €1.000 zakgeld mee op reis. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze Actie kan van donderdag 30 juni t/m 26 juli 2022 door je op te geven middels het sturen van “hallo” in de Qmusic app in de juiste taal van het land, welke die week centraal staat. Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

6. DE PRIJS 

4x een zomerse stedentrip voor 4 personen naar een Europese stad incl. McDonald’s menu voor 4 personen en €1.000 zakgeld. Elke week staat er een andere stad centraal. De steden waar een trip naar te winnen is, zijn Barcelona, Parijs, Lissabon en Milaan.

Voorwaarden:

·      De stedentrip is op basis van: 3 nachten accommodatie exclusief ontbijt, vervoer (vlucht of trein) inclusief 20 kilo bagage per persoon, de trips worden geboekt in de periode van juli t/m september 2022.

·      De stedentrips worden door TUI - in afstemming met de winnaar - geboekt op basis van beschikbaarheid binnen de hierboven genoemde periode. De gegevens van de winnaar worden gedeeld met TUI die vervolgens contact zullen opnemen met de winnaars. TUI zal deze gegevens na de afhandeling verwijderen en niet voor andere doeleinden gebruiken.

·      Voor de McDonald’s menu’s wordt er €50,- door Qmusic overgemaakt naar de rekening die door de winnaar wordt opgegeven. Van dit bedrag kan de 4 McDonald’s menu’s worden betaald in de stad van bestemming.

·      De €1.000 zakgeld wordt door Qmusic overgemaakt naar de rekening die door de winnaar wordt opgegeven.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid om bij niet toekenning van de prijs aan de oorspronkelijke winnaar, de prijs toe te laten komen aan een reserve winnaar.
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar persoonsgegevens en IBAN-nummer te delen met Qmusic. Prijsafhandeling houdt in: het inboeken van de stedentrip via TUI. De gegevens van de winnaar worden gedeeld met TUI ten behoeve van de prijsafhandeling, het zakgeld en het bedrag voor de McDonald’s menu’s wordt door Qmusic overgemaakt per bank (zie sectie 6: De Prijs).
 • We streven ernaar om de prijsafhandeling uiterlijk binnen 4 weken te doen.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om aanvullende gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor deze doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

2) De prijs is niet overdraagbaar.  

3) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

4) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01