Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spel 'Het Geluid' dat te spelen is op de smartspeaker van Google Home en de iOS en Android app Google Assistant.

 • De spel- en actievoorwaarden van Qmusic zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.
 • De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Q-music Nederland B.V. handelend onder de naam Qmusic.
 • De actieperiode loopt van maandag 19 juli t/m zondag 15 augustus 2021.
 • Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum door te geven. Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Qmusic zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
 • Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.
 • Deelnemers die weekwinnaar zijn geworden en een prijs toegekend krijgen, maken daarna geen aanspraak meer op een prijs in dit spel gedurende de actieperiode, ook al eindigen ze in een volgende week weer in de top 10.
 • Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.
 • Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt Qmusic vervangende prijzen. Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen.
 • Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop op basis van objectieve gegevens die gegenereerd worden door de gebruikte software. Over de beslissing, die valt tijdens een spel, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens een spel genomen wordt, is definitief.
 • Winnaars van acties op www.Qmusic.nl krijgen bericht thuis. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.
 • Af te dragen kansspelbelasting is voor rekening van Qmusic wanneer het prijzen betreft in de vorm van goederen, producten en/of diensten. Bij geldprijzen komt, tenzij anders vermeld, de kansspelbelasting voor rekening van de winnaar. Qmusic zal wel de af te dragen kansspelbelasting op de (bruto) geldprijs inhouden en voldoen aan de Belastingdienst.  
 • Indien een deelnemer onder meerdere/valse persoonsgegevens prijzen wint binnen deze gestelde periode, worden deze niet uitgekeerd.
 • Qmusic behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.
 • Medewerkers van Qmusic en Greenhouse Group dingen niet mee naar prijzen.
 • De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Voor meer informatie over de Qmusic gebruikersvoorwaarden, ga naar https://Qmusic.nl/gebruiksvoorwaarden