Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 2 juli 2018 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Algemeen

1.1 De actie 'Ice Cream Truck' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met Aldi. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf 2 juli 2018 t/m 27 juli. Alleen op doordeweekse dagen. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. Organisatie

De actie 'Ice Cream Truck' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Aldi als sponsor van de Ice Cream Truck. 

3. Wie kan er deelnemen

Iedereen die in het bezit is van de Qmusic app of deelneemt via Qmusic.nl. Deze actie staat open voor alle deelnemers en iedereen kan via de website of de Qmusic app zijn of haar postcode en plaats doorgeven. Het stemmechanisme kan enkel via de Qmusic app. 

4. Verloop van de actie

Vanaf maandag 2 juli wordt er elke doordeweekse dag een provincie bekend gemaakt waar onze Q-ice cream truck zich bevindt. Tussen 12.00 en 14.00 bepaalt Qmusic de locatie van de Q-ice cream truck. 

Verder staat er op Qmusic.nl en in de Qmusic app altijd een webform open waar deelnemers hun postcode en plaats door kunnen geven. Binnen de provincie van die dag, wordt er een selectie gemaakt op postcode/plaats welke het meeste binnen is gekomen. Voor de top 2 wordt er tussen 12.00 en 13.00 een stemmechanisme in de app geopend. De locatie met de meeste stemmen, is de locatie waar de Q-ice cream truck komt te staan. Tussen 16.00 en 18.00 staat de Q-ice cream truck op de winnende locatie. Deze wordt op Qmusic.nl en via de Qmusic app bekend gemaakt.

Deze actie vindt elke doordeweekse dag plaats.

5. Meespelen 

Deelnemen aan de actie kan middels het invullen van het webform met plaats en postcode en later door een stemmechanisme in de app.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

6. Deelnemen

Deelnemen aan deze actie kan via Qmusic.nl en de Qmusic app. Waarbij het stemmen enkel via de Qmusic app kan.

De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf maandag 2 juli t/m vrijdag 27 juli. Het stemmechanisme is elke doordeweekse dag tussen 12.00 en 13.00.

7. Kosten voor deelname

Deelname voor de actie 'Ice Cream Truck' gaat via de Qmusic app of via Qmusic.nl. Het downloaden van de Qmusic app is gratis en daarmee is deelname aan deze actie kosteloos. 

8. De prijs

De prijs bestaat uit ijsjes verkrijgbaar via onze Q-ice cream truck. 

9. Overige bepalingen

1) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

2) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

3) De prijs is niet overdraagbaar. 

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

5) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01