Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 5 april 2021. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de avondshows Kai Merckx en Joost Swinkels. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van maandag t/m donderdag vanaf maandag 5 april 2021. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf 5 april 2021 spelen Kai Merckx en Joost Swinkels in hun avondshows Knok Tegen De Klok. 

Het spel wordt gespeeld van maandag t/m donderdag om 19:40 en 22:45 uur. Luisteraars die mee willen spelen met Knok Tegen De Klok kunnen een gratis bericht sturen via de Qmusic app met het woord 'KLOK'. Mocht je teruggebeld worden en voldoe je aan de minimale eisen van het spel en ga je akkoord met de actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden die op de site vermeldt staan, dan mag je meespelen met Knok Tegen De Klok. 

Hoe werkt het spel? Je hoort een reeks van bedragen in willekeurige stappen en in een wisselend tempo in waarde oplopen. Als kandidaat dien je STOP te roepen vóórdat de klok afgaat. Doe je dat, dan win je het laatst compleet uitgesproken bedrag. Dus als je al stop roept voordat de stem het hele bedrag heeft kunnen uitspreken, dan win je dat bedrag niet maar het bedrag ervoor. De dj laat voor de volledigheid nog wel de gehele reeks horen, waar eigenlijk de klok zou zijn afgegaan.

Gaat de klok eerder af dan dat jij STOP roept, dan win je niets. Dat is al het geval bij het eerste minimale geluid van de klok, dus dan snel STOP roepen heeft dan geen zin. Indien een kandidaat geen geldbedrag wint, dan komt het geld niet vrij voor een ander. Het volgende spel wordt dan weer gespeeld met een andere kandidaat en een nieuwe reeks. Per dag worden er maximaal 2 rondes gespeeld.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door het woord KLOK te sturen in een gratis bericht via de Qmusic app. De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf 5 april 2021 iedere werkdag tussen 19:00 en 00:00 uur. Deelnemers hoeven slechts één enkel bericht per dag te versturen om voor die dag van de actie kans te maken om geselecteerd te worden voor Knok Tegen De Klok. Elke aanmelding maakt evenveel kans bij de selectie van kandidaten.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de actie ‘Knok Tegen De Klok’ gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

6. DE PRIJS 

De geldprijzen variëren in waarde, omdat er gewerkt wordt met reeksen waarbij de bedragen steeds in waarde veranderen. De waarde van de prijs is afhankelijk wanneer de kandidaat STOP roept. Het laatst compleet uitgesproken bedrag is het bedrag dat de kandidaat uiteindelijk uitgekeerd krijgt via zijn/haar bankrekening. Tenzij de kandidaat te laat STOP roept, dan wint de kandidaat niets.

Genoemde bedragen zijn bruto, Qmusic zal zorgdragen voor de verplichte kansspelbelasting en dit rechtstreeks afhandelen met de Belastingdienst. Kansspelbelasting is alleen van toepassing bij geldprijzen hoger dan € 449,-. Winnaars ontvangen hun gewonnen geldprijs binnen 30 dagen per bank. Het totale prijzengeld tijdens deze actie zal nooit hoger zijn dan 100.000 euro.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;

·       Het bedrag wordt, na ontvangst van de opgevraagde documenten, binnen 30 werkdagen op de rekening van de prijswinnaar gestort.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 6 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.

7) Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.  T.a.v. Programma-afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01