Qmusic voert bovengenoemde actie op vrijdag 4, 11 en 18 december 2020. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.  

Klik hier voor de actiepagina

1. ORGANISATIE

De wedstrijd ‘Top 40 Rebus’ wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met M line onderdeel van DBC Nederland. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • 18 jaar of ouder is;
  • Woonachtig is in Nederland;
  • In de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 

De wedstrijd staat niet open voor:

  • Personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • Personeelsleden en medewerkers van M line;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL 

Iedere vrijdag hoor je tijdens de Top 40 de Top 40 Rebus. Een speciale, muzikale rebus. Je hoort iedere keer een klein deel van een liedje waaruit jij één of meerdere letters haalt die onderdeel zijn van de oplossing. Weet jij het antwoord van de Top 40 Rebus? Stuur dan jouw antwoord in de Qmusic app. Indien jij op zender wordt gehaald als de winnaar van de Top 40 Rebus, dan win jij een 2-persoons M line Iconic matras. Indien internet- en telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic is niet verantwoordelijk voor het disfunctioneren van internetverbindingen, telefoons of inloggen via derden. Qmusic bepaalt het spel en het verloop.

Over de beslissing, die valt tijdens de actie en/of de finale, kan niet worden gecorrespondeerd.

4. AANMELDEN

Aanmelden voor de Actie kan uitsluitend via de Qmusic app. Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan bovengenoemde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME 

De aanmelding via de Qmusic app is gratis evenals het downloaden van de Qmusic app. Deelname aan deze actie is daarmee geheel gratis.

6. DE PRIJS 

Een 2-persoons M line Iconic matras Hero 5 of 6. Ter waarde van €2.199,-

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) Qmusic en M line zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden. En hebben geen recht op een eventuele vergoeding voor het gebruik van deze beelden en/of audiofragmenten.

4) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Bovendien worden de persoonlijke gegevens van de winnaars gedeeld met M line alleen ten behoeve van de afhandeling van de Prijs. M line zal deze gegevens daarna verwijderen en niet voor andere doeleinden gebruiken. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

5) De Prijs is niet overdraagbaar aan derden.

6) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

8) Indien de Prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.  t.a.v. Programma-afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01