Close Qmusic

Actievoorwaarden Mattie & Mariekes 30 Seconds

Qmusic voert bovengenoemde actie van maandag 15 april t/m vrijdag 19 juli op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. ORGANISATIE

De actie ‘'Mattie & Mariekes 30 Seconds'' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

·       in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 

·       bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 

·       om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

·       personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 

·       hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 

·       elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is. 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Van maandag 15 april t/m vrijdag 2 mei 2019 kunnen luisteraars via de actiepagina van Qmusic zich aanmelden als deelnemer. Zodra de aanmelding is ontvangen, worden deze bekeken en wordt er wellicht contact met de desbetreffende luisteraar opgenomen. Het is belangrijk dat de aanmelders beschikbaar zijn om op 21 mei naar de studio in Amsterdam te komen.

Op de opnamedag zullen steeds twee vreemden van elkaar samen ‘'Mattie & Mariekes 30 Seconds'' spelen. Eén iemand krijgt het kaartje met daarop 5 begrippen, die aan de ander worden uitgelegd. Het is daarbij niet toegestaan een deel van het antwoord in je uitleg te vertellen. Ook mag je het begrip niet vertalen naar een andere taal. De begrippen kunnen over van alles gaan, van sport tot bezienswaardigheden en van films tot de politiek.

Het is mogelijk om bij ‘'Mattie & Mariekes 30 Seconds'' geld te winnen. De te verdienen prijzen zijn als volgt en per persoon. Je hoeft het gewonnen bedrag dus niet te delen met je medespeler:

Eén of twee begrippen goed – 0 euro

Drie begrippen goed – 100 euro

Vier begrippen goed – 150 euro

Vijf begrippen goed – 250 euro

 

Mocht je drie of vier begrippen goed hebben krijg je de kans om het tot nu toe gewonnen geld te verdubbelen. Er wordt dan nog een kaartje getrokken voor een nieuwe ronde. Heb je er in deze ronde drie of meer goed verdubbeld het te winnen bedrag. 

4. AANMELDEN

Aanmelden voor de actie kan alleen op Qmusic.nl via de actiepagina van ‘'Mattie & Mariekes 30 Seconds''. De tijdsperiode om aan te melden is tussen maandag 15 april t/m donderdag 2 mei 2019 18.00 uur. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Aanmelden voor de actie ‘'Mattie & Mariekes 30 Seconds'' gaat via Qmusic.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving.

6. DE PRIJS

De prijs is het bedrag wat je bij elkaar speelt tijdens je deelname aan ‘'Mattie & Mariekes 30 Seconds''. Dit is dus geen vast bedrag, maar wordt berekend naar het aantal goed geraden begrippen.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs. 2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   3) Persoonlijke gegevens zoals, maar niet beperkt tot: n.a.w-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden voor de afhandeling van de prijs, of in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. Voor meer informatie zie Q-music’s Privacy Policy: https://qmusic.nl/disclaimer. 4) De prijs is niet overdraagbaar.  5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.  7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM 

E-mail:acties@Qmusic.nl KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01 

 

Express yourself!

 

Station Qmusic Qmusic Summer Qmusic nonstop Qmusic foute uur Qmusic Top 40 Playlist Berichten Kijk Volume
Maximize Minimize