Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf zaterdag 3 juli 2021 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Terug naar actie

1. Algemeen

1.1 De actie 'Q-ice cream truck' wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V., hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met Unilever (OLA). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Unilever (OLA) als sponsor van de Q-ice cream truck.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf 3 juli 2021 t/m 25 juli 2021. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

1.5 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de COVID-19 richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM (voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 ).

1.6 In geval van overmacht behoudt Qmusic zich het recht om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen. Ook behoudt Qmusic het recht om de actie te stoppen als de veiligheid ter plekke niet gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld door drukte, wanneer er handhaving/politie is of het niet in acht nemen van de COVID-19 richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM (voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 ).

 

2. Wie kan er deelnemen

Deze actie staat open voor alle deelnemers om een SURPR-IJS BOX aan te vragen en iedereen kan via de website of de Qmusic app de dagen, tijden en locaties van de Q-ice cream truck achterhalen om een gratis OLA ijsje te komen halen. Voor deze actie zijn maatregelen genomen i.v.m. het COVID-19 virus. Deelnemers worden geacht op locatie zich aan deze maatregelen te houden. Anders kunnen zij verzocht worden niet meer deel te nemen.

3. Verloop van de actie

Vanaf zaterdag 3 juli 2021 t/m zondag 25 juli 2021 (alleen van woensdag t/m zondag) gaat de Q-ice cream truck rijden door Nederland. De exacte locaties worden op Qmusic.nl en via de Qmusic app bekend gemaakt. Vanaf 28 juni 2021 kunnen luisteraars een SURPR-IJS BOX aanvragen voor iemand die het verdient. Elke dag, dat de Q-ice cream truck rijdt, wordt er een tussen 13.00-14.00 uur één winnaar op zender gehaald voor de SURPR-IJS BOX. Houdt tevens deze kanalen in de gaten om te zien wanneer welke dj waar gratis OLA ijsjes uitdeelt.

4. Meespelen 

Wie verdient er volgens jou een SURPR-IJS BOX? Een box vol met OLA ijsjes. Deelnemen aan de actie kan door je op te geven middels het aanmeldformulier en de gevraagde velden in te vullen. Met deze box willen we zoveel mogelijk mensen gelukkiger maken. Laat het ons weten en misschien mag jij iemand verblijden met deze box. We geven per locatie meerdere boxen weg. Iedere dag wordt er één winnaar, die een box heeft aangevraagd, in de uitzending gehaald om een shout-out te geven naar de ontvanger(s) van de box. De SURPR-IJS BOX wordt einde middag op de afgesproken bestemming afgeleverd door het promoteam van Qmusic & OLA.

Qmusic bepaalt de campagne en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. Deelnemen

Deelnemen aan deze actie kan via Qmusic.nl en de Qmusic app. Waarbij deze kanalen leidend zijn in het vrijgeven van tijd en locatie. Op de locatie van de Q-ice cream truck staat deelname vrij voor iedereen, mits de COVID-19 maatregelen nageleefd worden.

De tijdsperiode om deel te nemen is:

  • Vanaf zaterdag 3 juli t/m zondag 25 juli 2021 wordt er iedere dag, wanneer de Q-ice cream truck rijdt, één deelnemer in de uitzending gehaald die een SURPR-IJS BOX wint voor één bepaald iemand of een groep mensen die het verdienen. Vanaf 28 juni 2021 kunnen luisteraars zich al aanmelden voor de SURPR-IJS BOX.
  • Vanaf zaterdag 3 juli t/m zondag 25 juli 2021 (alleen van woensdag t/m zondag) rijdt de Q-ice cream truck door Nederland om gratis OLA ijs uit de delen.  Dagen, tijden en locaties worden bekend gemaakt via de website en de Qmusic app. Het weer en vergunningen kunnen van invloed zijn op het wel of niet rijden van de Q-ice cream truck. Zowel maandags- als dinsdags rijdt de Q-ice cream truck pertinent niet.

6. Kosten voor deelname

Deelname voor de actie 'Q-Ice Cream Truck' is kosteloos voor zowel de SURPR-IJS BOX als op het halen van een gratis OLA ijsje op locatie.

7. De prijs

De prijs van de SURPR-IJS BOX bestaat uit 50 OLA ijsjes aangeboden in een Qmusic & OLA koelbox. Voor de Q-ice cream truck zijn er losse OLA ijsjes verkrijgbaar op locatie. Het assortiment bestaan uit 12 verschillende OLA ijsjes. Het kan voorkomen dat soms een bepaald ijsje niet meer voorradig is.

8. Overige bepalingen

1) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

2) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

3) De prijs is niet overdraagbaar. 

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

5) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 448 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01