Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 8 juli 2019 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Algemeen

1.1 De actie 'Q-Ice Cream Truck' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met Aldi. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf 8 juli 2019 t/m 26 juli 2019. Alleen op doordeweekse dagen. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. Organisatie

De actie 'Q-Ice Cream Truck' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Aldi als sponsor van de Q-Ice Cream Truck. 

3. Wie kan er deelnemen

Iedereen die in het bezit is van de Qmusic app of deelneemt via Qmusic.nl. Deze actie staat open voor alle deelnemers en iedereen kan via de website of de Qmusic app stemmen of hun verhaal en gegevens doorgeven. Het stemmechanisme kan enkel via de Qmusic app. 

4. Verloop van de actie

Vanaf maandag 8 juli gaat de Q-ice cream truck rijden. In de week van 8 t/m 12 juli staan de steden vast die bezocht worden door de Q-ice cream truck. Gedurende deze week kan er gestemd worden via de Qmusic app welke dj het ijs uit komt delen. De exacte locatie wordt op Qmusic.nl en via de Qmusic app bekend gemaakt. 

Vanaf maandag 15 juli t/m vrijdag 26 juli (op doordeweekse dagen) rijdt de Q-ice cream truck door Nederland langs ingezonden verhalen. Via de Qmusic app en qmusic.nl kun je al vanaf 1 juli je zomerplannen met ons delen en aangeven waarom dit vraagt om een bezoekje van de Q-ice cream truck. Door middel van een selectie worden er dan van 15 t/m 26 juli op doordeweekse dagen 2 verhalen bezocht. Het webform om je hiervoor op te geven, staat vanaf 1 juli t/m 25 juli open voor deelname. 

5. Meespelen 

Deelnemen aan de actie kan middels het invullen van het webform en door het stemmechanisme in de app.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

6. Deelnemen

Deelnemen aan deze actie kan via Qmusic.nl en de Qmusic app. Waarbij het stemmen enkel via de Qmusic app kan.

De tijdsperiode om deel te nemen is:
Vanaf maandag 1 juli t/m donderdag 25 juli verhalen inzenden.
Vanaf zondagavond 7 juli t/m donderdagavond 11 juli stemmen op Q-dj's voor het uitdelen van ijs.
Vanaf maandag 8 juli t/m vrijdag 26 juli worden 2 verhalen per dag bezocht op afwisselende tijden.

7. Kosten voor deelname

Deelname voor de actie 'Q-Ice Cream Truck' gaat via de Qmusic app of via Qmusic.nl. Het downloaden van de Qmusic app is gratis en daarmee is deelname aan deze actie kosteloos. 

8. De prijs

De prijs bestaat uit ijsjes verkrijgbaar via onze Q-ice cream truck. 

9. Overige bepalingen

1) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

2) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

3) De prijs is niet overdraagbaar. 

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

5) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01