ACTIEVOORWAARDEN Q-MOVIES PRESENTEERT: KLEM

Qmusic voert bovengenoemde actie van 23 januari 2023 tot 5 februari 2023. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic (via deze link te raadplegen) en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing (hierna te noemen Actievoorwaarden). Waarbij deze laatste leidend is.

1. ALGEMEEN 

1.1 De actie ‘Q-movies presenteert: Klem’ (hierna te noemen Actie) wordt georganiseerd door Qmusic, onderdeel van DPG

Media B.V. (hierna te noemen Qmusic) ter promotie van de film Klem.

1.2 De Actie is een promotioneel kansspel. Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.3 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze onderhavige Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.4 De Actie loopt van 23 januari 2023 tot 5 februari 2023 (hierna te noemen Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

2.1 De Actie staat open voor iedereen die (hierna te noemen Deelnemer):

2.1.1 In de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen

2.1.2 Bij de start van de Actie minimaal 18 jaar is

2.1.3 Zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft 

2.2 De Actie staat niet open voor:

2.2.1 Personeelsleden en medewerkers van Qmusic 

2.2.2 Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 

2.2.3 Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

3.1 Maandag 23 januari t/m zondag 5 februari kunnen luisteraars zich via de actiepagina op Qmusic.nl aanmelden voor de Actie ‘Q-movies presenteert: Klem’ via het aanmeldformulier (onderaan de pagina). Daarbij dient de luisteraar zijn/haar gevraagde gegevens in te vullen en de vraag te beantwoorden ‘Stel jij zou in de Italiaanse onderwereld werken: wat zou dan jouw criminele werknaam zijn?’. Op deze manier maakt men kans op een vliegreis naar Toscane inclusief verblijf voor 5 nachten, voor 2 personen en 2 tickets voor de première van de film Klem op 30 januari in Pathé Tuschinski Amsterdam. Uit alle Deelnemers wordt er één iemand op basis van zijn/haar antwoord op de vraag gekozen.

3.2 Indien de telefoonverbinding wegvalt, of de connectie op een andere manier verstoord wordt, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt is definitief.

4. DEELNEMEN 

4.1 Deelnemers aan de Actie kunnen zich aanmelden vanaf 23 januari 2023. 

4.2 Aanmelden geschiedt door het aanmeldformulier die te vinden is op de actiepagina van ‘Q-movies presenteert: Klem’.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

5.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

6. DE PRIJS

6.1 Er wordt 1x een reis naar Toscane voor 2 personen en 2 tickets voor de première van Klem op 30 januari in Pathé

Tuschinski Amsterdam weggegeven.

6.2 De te winnen prijs bestaat uit:

  •  Een vliegreis naar Toscane, verblijf van 5 nachten in een tweepersoonskamer inclusief ontbijt, voor 2 personen: https://www.vesuviotour.nl/Accommodaties/Chianti/Poggio-di-Gaville-Florence/. Te boeken in 2023. 
  • Twee tickets voor de première van Klem op 30 januari in Pathé Tuschinski Amsterdam.

6.3 De totale waarde van de prijs is €950,-.

6.4 De reis wordt verzorgd door Vesuvio Tour en is gebaseerd op 2 personen en inclusief: 

- Retourvlucht op Pisa t.w.v. maximaal €150,- p.p. (afhankelijk van de periode en bestemming kan de prijs hoger oplopen waardoor er misschien extra bijbetaald moet worden)
- Verblijf van 5 nachten op basis van logies en ontbijt in een Standaardkamer bij agriturismo Poggio di Gaville in de Chianti streek

Niet inbegrepen: 

- Huurauto (om de accommodatie makkelijk te bereiken raden we aan een huurauto erbij te nemen)

- Extra op aanvraag: surprise vier-gangen diner (exclusief dranken) €42,- p.p. (ter plekke te betalen)

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

7.1 Deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de Prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

7.2 Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken;

7.3 Qmusic en September Film behouden zich het recht voor om geen Prijs toe te kennen aan een Deelnemer die zich tijdens de Actie uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.

7.4 De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

7.5 De waarde van de voucher is gebaseerd op een reis met een vlucht t.w.v. maximaal €150 per persoon dus we raden aan om een flexibele periode aan te geven zodat we de meest gunstige vlucht kunnen uitzoeken. Anders kan het zijn dat er iets bijbetaald moet worden.

7.6 Eventuele wijzigingen aan de reis zijn mogelijk tegen extra betaling (bijvoorbeeld verlenging van de reis).

7.7 De reis is onder voorbehoud en staat nog niet vast. Afhankelijk van beschikbaarheid en/of de wensen van de reiziger kan dit variëren.

7.8 De reis dient in het jaar 2023 plaats te vinden.

7.9 De voucher is niet voor geld inwisselbaar.

7.10 De kaarten voor de rode loper première zijn persoonsgebonden en niet voor geld inwisselbaar. 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

8.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de Deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie.

8.2 Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie.

8.3 De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt.

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Om gokverslaving tegen te gaan en zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs zijn winnaars van een prijs uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden.

9.2 De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, zodat Qmusic de Deelnemer kan informeren, bijvoorbeeld omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. (via deze link te raadplegen: https://qmusic.nl/privacystatement)

9.3 Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet- prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

9.4 Qmusic en September Film zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

9.5 De Prijs is niet overdraagbaar.

9.6 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in deze Actievoorwaarden.

9.7 Indien de Prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- inclusief BTW geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

9.8 Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic
T.a.v. Programma-afdeling
De Kauwgomballenfabriek
Paul van Vlissingenstraat 10D
1096 BK Amsterdam
E-mail: acties@qmusic.nl
KvK DPG Media B.V. 34172906
BTW DPG Media B.V. NL810828662B01