Qmusic voert de Scan jezelf naar de Foute Party winactie. De startdatum van de actie is 6 juni 2017 en loopt t/m 13 juni 2017. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie

De wedstrijd Qmusic Scan jezelf naar de Foute Party winactie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie van Qmusic en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Het spel

Tussen dinsdag 6 juni 2017 en woensdag 14 juni 2017 zullen in Nederland posters hangen met de Scan jezelf naar de Foute Party uiting van Qmusic. Wanneer je als deelnemer deze uiting scant met de Qmusic app maakt de deelnemer kans op:

1. twee Qmusic Foute Party 2017 tickets die plaatsvindt op vrijdag 23 juni 2017 (zie artikel 5.1 De Prijs). 

2. een eigen Foute Feest, op locatie naar keuze (zie artikel 5.2 De Prijs). 

Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. 

3. Deelname

Links in het menu van de Qmusic App staat de 'scanner' tab vermeld. Zodra de scanner is geactiveerd, dient de deelnemer als eerst te confirmeren dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. Indien de deelnemer de minimale leeftijd voor deelname van 18 jaar niet bevestigd, kan deze niet meedoen met deze actie. Nadat de minimale leeftijd is geaccepteerd, krijgt de deelnemer 3 maal de kans aan het rad te draaien. Wanneer het pijltje van het rad op het vak terecht komt waar TICKETS op staat, is de deelnemer winnaar van twee tickets voor de Foute Party (Prijs 5.1). Wanneer de deelnemer de prijs heeft gewonnen, wordt de deelnemer gevraagd zijn/haar gegevens in te vullen, akkoord te gaan met de spelvoorwaarden en dit te versturen. De winnaars van de Foute Party tickets (Prijs 5.1) ontvangen van Qmusic een bevestigingsmail. Tevens maakt de winnaar ook nog kans op een eigen Foute Feest (Prijs 5.2) nadat zijn/haar gegevens zijn ingestuurd en akkoord is gegaan met de spelvoorwaarden. De winnaar van het eigen Foute Feest (Prijs 5.2) wordt persoonlijk door Qmusic op de hoogte gebracht na 14 juni 2017.

De deelnemer die geen tickets voor de Foute Party heeft gewonnen, maakt tevens nog steeds kans op een eigen Foute Feest (Prijs 5.2). Om hier kans op te maken, dient de deelnemer zijn/haar gegevens in te vullen, akkoord te gaan met de spelvoorwaarden en dit te versturen. De winnaar van het eigen Foute Feest (Prijs 5.2) wordt persoonlijk door Qmusic op de hoogte gebracht na 14 juni 2017.

Elke deelnemer maakt evenveel kans op winst. Het is toegestaan 1x per mobile device deel te nemen aan deze actie.

4. Kosten voor deelname

Deelname via de Qmusic app is gratis.

5. De prijs

Deze actie kent twee prijzen:

1. twee tickets voor de Foute Party van vrijdag 23 juni 2017.
2. een eigen Foute Feest op een locatie naar keuze, datum onbekend.

6. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is, hij/zij:

  • dient 18 jaar of ouder te zijn;
  • dient in Nederland woonachtig te zijn;
  • een geldig paspoort of identiteitskaart te hebben en deze ook kan tonen;
  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.

7. Overige bepalingen

1) Het niet of gebrekkig voldoen aan één of meerdere van voormelde voorwaarden leidt tot uitsluiting van deelname en/of tot het aanduiden van een andere winnaar.  2) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement. 3) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Qmusic. 4) Prijswinnaars dienen hun gegevens achter te laten in de Qmusic App

5) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Q-music Nederland B.V. Qmusic Nederland B.V. kan ze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 6 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs. 7) Medewerkers van Qmusic zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

8) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 9) Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen.

10) Q-music Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om bepaalde onderdelen van dit reglement te wijzigen.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Q-music Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01