Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 26 juli t/m donderdag 19 augustus (maandag t/m donderdag). Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.   

Klik hier voor de actiepagina 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in samenwerking met:

 • Storytel, gevestigd en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam aan de Van Diemenstraat 136 (hierna “Storytel”). 

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode  Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.  

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

1.3 De actie is een Promotioneel Kansspel ter promotie van de app van Storytel, een digital streaming service voor e-books en luisterboeken.

1.4 De Actie loopt vanaf maandag 26 juli t/m donderdag 19 augustus 2021 op Qmusic, waarbij de actie enkel maandag t/m donderdag plaatsvindt (dus de vrijdagen en weekenden uitgezonderd). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.   

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft. 

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • Personeelsleden en medewerkers van Storytel;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is. 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf maandag 26 juli kun je 4 weken lang (16x) – van maandag t/m donderdag – meedoen aan ‘Tom en Brams vakantieverhaal’. Tom of Bram leest tijdens de middagshow een verhaal voor. Dit kan gaan om een spannend vakantieverhaal van Tom of Bram zelf of een écht verhaal uit een bestaand luisterboek. Weet jij dit te onderscheiden? Stuur dan in de Qmusic app of het gaat om een bestaand luisterboek of niet.  

Onder de goede antwoorden wordt 16x willekeurig iemand gekozen die kans maakt op een Q-vakantiepakket met daarin o.a. één heel jaar lang gratis Storytel met duizenden luisterboeken in één app, een Storytel Reader en Q-zomer gadgets (zie sectie 6. De Prijs).    

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie on air kan door een bericht te sturen via de Qmusic app. Aanmelden kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor de actie ‘Tom en Brams vakantieverhaal’. Deelname gaat via de Qmusic app, welke gratis is. 

6. DE PRIJS 
De prijs is een Q-vakantiepakket (16x). Welke bestaat uit:

- een Storytel jaarabonnement

- een Storytel Reader

- een Storytel hamam handdoek

- een customized zonnebril van Qmusic

- een powerbank van Qmusic

- een ‘strandtas’ van Tom en Bram 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 
De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.
 • De winnaar dient zijn/haar adresgegevens op te geven, zodat de gewonnen prijs opgestuurd kan worden.

De prijs wordt na de campagne opgestuurd en kan vanaf het moment van sluiten van de campagne (na 19 augustus) uiterlijk 2 weken duren voordat het binnen is.  

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventueel aanvullende informatie (zoals je adres). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreeks afdragen aan de Belastingdienst.

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01