Qmusic voert bovengenoemde actie van 30 september 2022 t/m 18 november 2022 op Qmusic. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke Actievoorwaarden van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Top 1000 Timeline’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”), ter promotie van het nieuwe partyspel Hitster van Koninklijke Jumbo BV:

·      Koninklijke Jumbo BV, gevestigd en kantoorhoudende (1506 EK) te Zaandam aan de Westzijde 184 (hierna: ‘Jumbo’).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van het nieuwe partyspel Hitster op Qmusic. 

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het nieuwe partyspel Hitster, tevens maak je tussen 31 oktober en 18 november als kandidaat ook nog eens kans op €1.000,- (omschreven in sectie 6: Prijs). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De Actie staat open voor luisteraars die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic, zodat zoveel mogelijk verschillende luisteraars kans kunnen maken op een prijs;
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De Actie staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • personeelsleden en medewerkers van Jumbo;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL 

Van 30 september t/m 21 oktober speelt Wim van Helden iedere vrijdag tussen 12.00 - 14.00 uur Top 1000 Timeline, waarbij luisteraars 4 liedjes uit de Q-top 1000 in de juiste volgorde moet zetten. Je hoort 4 korte fragmentjes van de hits, weet jij de liedjes in de juiste volgorde te zetten van wanneer ze uitgekomen zijn? Dan win je het nieuwe partyspel Hitster, waarbij je ook de muziek die je hoort in de juiste volgorde moet zetten. Meespelen doe je door je aan te melden in de Q-app. Uit alle aanmeldingen wordt er één deelnemer gekozen die in de uitzending mee mag spelen. Van 24 oktober t/m 18 november speelt Wim het spel dagelijks en maken luisteraars kans op het spel Hitster en wint één iemand de hoofdprijswinnaar van €1.000,-.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze Actie kan iedere vrijdag van 30 september t/m 21 oktober en iedere dag van maandag 24 oktober t/m vrijdag 18 november 2022. Luister goed naar het programma van Wim en meld je aan door een bericht te sturen in de Q-app op het moment dat hij dit aangeeft. Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, los van eventuele mobiele datakosten.

6. DE PRIJS 

Ieder vrijdag tussen 30 september t/m 21 oktober maak je bij Wim kans op het nieuwe partyspel Hitster, wanneer je de 4 Q-top 1000 liedjes op de juiste volgorde weet te zetten van wanneer ze uitgekomen zijn. Van 24 oktober t/m 18 november maak je iedere dag kans op het nieuwe partyspel Hitster, wanneer je de 4 Q-top 1000 liedjes op de juiste volgorde weet te zetten van wanneer ze uitgekomen zijn. Tevens maak je in de laatst genoemde periode ook nog eens kans op €1.000,-. 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid om bij niet toekenning van de prijs aan de oorspronkelijke winnaar, de prijs toe te laten komen aan een reserve winnaar.
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar persoonsgegevens delen met Qmusic. De hoofprijswinnaar van de €1.000,- dient naast de persoon gegevens ook nog zijn/haar IBAN nummer op te geven. Het partyspel Hitster wordt per post door Qmusic verstuurd en de €1.000,- wordt door Qmusic per bank overgemaakt naar het opgegeven IBAN-nummer. (zie sectie 6: De Prijs).
 • We streven ernaar om de prijsafhandeling uiterlijk binnen 6 weken te doen.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om aanvullende gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor deze doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

2) De prijs is niet overdraagbaar.  

3) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

4) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01