Qmusic voert bovengenoemde actie iedere dinsdag vanaf dinsdag 09 juli 2019. Nederlandse Loterij (Lotto) is verbonden aan deze actie in de periode tussen 1 september en 21 januari 2020 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de middagshow en in de periode september t/m december ter promotie van de Nederlandse Loterij (Lotto). De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf dinsdag 09 juli. In de periode van 01 september t/m 21 januari 2020 (m.u.v. 26 november en 03 december) wordt de Actie mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij (Lotto). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Vraag, maar raak! Aan Domien' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van de middagshow en de Nederlandse Loterij (Lotto (abonnement)). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

3. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
  • woonachtig is in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Nederlandse Loterij; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf dinsdag 09 juli kunnen luisteraars via de actiepagina van Qmusic of via de Qmusic app éénmalig insturen op welke producten zij kans willen maken. Het gaat om 5 producten, zonder dat er een maximale waarde bekend is. Domien heeft iedere dinsdag om 17:45u in zijn studio een pot met geld staan. Hoeveel geld daarin zit, weet niemand. Maar jij kunt 'm leegtrekken. 

Kom je in de uitzending, mag je in willekeurige volgorde je lijstje bij elkaar vragen. Kost datgene dat jij wilt meer dan het totale geldbedrag dat die week in de pot zit, dan ben je alles kwijt. Maar kost datgene dat je wilt minder dan het totale geldbedrag dat die week in de pot zit óf stop je tijdig, dan zijn de opgegeven producten van jou.

Het bedrag dat in de pot zit, varieert van week tot week. We spelen het spel met één kandidaat per week. 

In de periode tussen 01 september 2019 en 21 januari 2020 (m.u.v. 26 november en 03 december), krijgt iedere luisteraar die in de uitzending komt, gegarandeerd een Lotto jaar abonnement, t.w.v. 128 euro, waarmee je een jaar lang iedere zaterdag kans maakt op een jackpot van minimaal 2,5 miljoen. 

5. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan vanaf dinsdag 09 juli door het aanmeldformulier in te vullen via Qmusic.nl of de Qmusic app. Dit kan iedere dag en de selectie van een deelnemer gebeurt willekeurig. 

Je dient je gegevens achter te laten (naam, leeftijd, telefoonnummer en gewenste producten) en ermee in te stemmen dat deze gegevens voor campagnedoeleinde gedeeld worden met Lotto (in verband met het aanleveren van een Lotto abonnement). In de periode vanaf 01 september t/m 21 januari 2020 (m.u.v. 26 november en 03 december) wordt hier de optie tot opt-in voor Lotto toegevoegd. Indien deze aangevinkt wordt, stem je ermee in dat contactgegevens (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer) voor andere doeleinden, zoals een nieuwsbrief, gebruikt mogen worden.

Deelnemen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME

Aanmelden voor de actie 'Vraag, maar raak! Aan Domien' gaat via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. 

7. DE PRIJS

De prijs is variabel en afhankelijk van de producten die je ingevuld hebt op je verlanglijstje en het moment van stoppen tijdens de Actie. Winnaars, dus luisteraars die producten noemen die binnen de waarde van de 'pot met geld' vallen, ontvangen het totaalbedrag van de geclaimde producten op hun rekening, zodat zij zelf deze producten kunnen aanschaffen. 

In de periode van 01 september tot en met 21 januari 2020 (mu.v. 26 november en 03 december), krijgt iedere luisteraar die in de uitzending komt, gegarandeerd een Lotto jaar abonnement, t.w.v. 128 euro, waarmee je een jaar lang iedere zaterdag kans maakt op een jackpot van minimaal 2,5 miljoen. 

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • Het gewonnen bedrag kan niet worden gebruikt voor het betalen van verboden activiteiten. Het bedrag wordt uiterlijk binnen 4 weken na het ontvangen van de juiste gegevens van de winnaar op zijn/haar rekening gestort. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor een periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Persoonlijke gegevens zoals, maar niet beperkt tot: n.a.w-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden voor de afhandeling van de prijs of het verwerken van data m.b.t. opt-in (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer). Of in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. Voor meer informatie zie Q-music’s Privacy Policy: https://qmusic.nl/disclaimer. 

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.  

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM 

E-mail:acties@Qmusic.nlKvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01