Qmusic voert bovengenoemde actie on air van donderdag 12 mei 2022 (07.00-00.00) t/m vrijdag 20 mei (12.00 uur) 2022 op Qmusic. De finale vindt plaats op vrijdag 20 mei 2022 live in het programma van Kai, Tom en Bram (18.00-21.00 uur).

Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke Actievoorwaarden van toepassing. Waarbij deze laatste leidend zijn in geval van tegenstrijdigheid met de algemene voorwaarden van Qmusic.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Win je eigen festival’ (hierna: de “Actie”) wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna: “Qmusic”) ter promotie van Desperados:

 • Heineken Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (2312 AT) Leiden aan de Stationsweg 43, (hierna: 'Desperados').

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende de Actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. 

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het winnen van je eigen festival conform de invulling die Qmusic naar eigen inzicht aan dit festival geeft. Na een loting, zal er op vrijdag 20 mei 2022 middels een live finale een winnaar komen die zijn of haar eigen festival wint (omschreven in sectie 6: Prijs). Iedereen die zich kwalificeert verzekert zich van early bird tickets (2) en een Desperados Party Speaker. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De Actie staat open voor luisteraars die:

 • in de laatste drie (3) maanden niets gewonnen hebben bij Qmusic, zodat zoveel mogelijk verschillende luisteraars kans kunnen maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar zijn;
 • hun woon- en verblijfplaats in Nederland hebben;
 • akkoord zijn met het feit dat hun voor- en achternaam live op de zender Qmusic genoemd worden;
 • beschikbaar zijn op vrijdag 20 mei 2022 om de finale live in persoon op  locatie bij Qmusic bij te wonen en beschikbaar zijn op vrijdag 27 mei 2022 voor het festival.

De Actie staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Desperados en/of aan haar gelieerde ondernemingen;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf donderdag 12 mei 2022 kun je via de actiepagina op Qmusic.nl en/of via de Qmusic app je gegevens doorgeven als je kans wilt maken op het winnen de prijs. Dit doe je door het invulformulier onder aan de actiepagina zo volledig mogelijk in te vullen.

Vanaf maandag 16 mei 2022 kun je jouw naam op radio horen middels een MC shout out. Hoor jij je voor- en achternaam? Bel dan binnen 20 minuten. Middels een persoonsgegevenscheck zal er gecontroleerd worden of je daadwerkelijk de juiste persoon bent. Klopt dit en heb je binnen 20 minuten gebeld? Dan kwalificeer je je voor een live finaleplek op vrijdag 20 mei 2022 live in het programma bij Kai, Tom en Bram en win je sowieso een Desperados Party Speaker en 2 early bird tickets. 

Bel je niet binnen 20 minuten en/of is de check niet correct en ben je niet de juiste persoon? Dan komt jouw finaleplek, het recht op een Desperados Party Speaker en 2 early bird tickets te vervallen.

Op vrijdag 20 mei 2022 vindt er middels een loting (in het programma van Menno of Wim) onder alle gekwalificeerde deelnemers een voorselectie plaats. Deze loting gebeurt willekeurig en resulteert in 4 finalisten. 

Op vrijdagavond 20 mei 2022 vindt de finale live plaats bij Kai, Tom en Bram in het programma (locatie: kantoor/studio/omgeving van Qmusic). De finale bestaat uit een challenge waarnaar er één (1) winnaar overblijft. Vrijdagavond 20  mei 2022 wordt er dus bekend gemaakt wie de prijs wint.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de Actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Luisteraars die willen deelnemen aan de Actie kunnen via Qmusic.nl of de Qmusic app het invulformulier invullen (kosteloos).

Zodra de naam van een kandidaat op zender genoemd wordt (voor- en achternaam), krijgt diegene 20 minuten de tijd om te bellen met de Qmusic studio (0909-9596) (€0,45 per gesprek + je gebruikelijke belkosten). Middels een loting worden de vier finalisten bekend gemaakt.

Deelname aan de finale geschiedt door live aanwezig te zijn op locatie van Qmusic op vrijdagavond 20 mei 2022 tijdens het programma van Kai, Tom en Bram. Daar komen, is voor eigen rekening en risico.

Voor het festival (op vrijdag 27 mei 2022) krijgt de winnaar van zijn/haar eigen festival 50 munten die kunnen worden uitgegeven aan eten en drinken. De overige 80 vrienden krijgen 5 munten die kunnen worden uitgegeven aan eten en drinken. Uiteraard is dit te verdelen en in te zetten, zoals de winnaar zelf wilt. Overige, eventueel aanvullende munten zullen voor eigen rekening zijn. Overgebleven munten na afloop van het festival kunnen niet worden ingewisseld.

Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

De selectie van winnaars gebeurt aan de hand van een screening n.a.v. het ingevulde formulier op de actiepagina (na een check om te kijken of deelnemers aan de gestelde voorwaarden voldoen). 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME 

De kosten voor deelname bestaan uit:

 • Belkosten als je je naam op zender hoort (€0,45 per gesprek + je gebruikelijke belkosten);
 • Kosten om aanwezig te kunnen zijn bij de live finale bij Qmusic en bij het festival;
 • Eventuele kosten als je op Het Festival meer munten wilt aanschaffen.

6. DE PRIJS 

De prijs bestaat uit het winnen van je eigen festival conform de inrichting die eenzijdig door Qmusic wordt bepaald. Om deze prijs in ontvangst te nemen, dien je beschikbaar te zijn op vrijdag 27 mei 2022. Details over tijd en locatie zullen t.z.t. met de winnaar gedeeld worden. Aanvullend winnen alle deelnemers die zich kwalificeren 2 early bird tickets en een Desperados Party Speaker. Voor de hoofdprijswinnaar komen deze 2 early bird tickets te vervallen.

De winnaar mag in totaal 80 vrienden, familie en kennissen meenemen voor zijn of haar eigen festival.

Deelname aan het festival is voor alle bezoekers voor eigen risico.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid om bij niet toekenning van de prijs aan de oorspronkelijke winnaar, de prijs toe te laten komen aan een reserve winnaar;
 • Qmusic mag na toestemming van de actievoorwaarden de voor- en achternaam van de deelnemer noemen op zender;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De prijs kan in verband met door de overheid opgelegde maatregelen (in de breedste zin des woords) worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaars die zich kwalificeren (maar niet de hoofdprijs winnen) dienen hun persoonsgegevens (waaronder mailadres, telefoonnummer, adres) te delen met Qmusic, zodat Qmusic de 2 early bird tickets kan delen en de Desperados Party Speaker kan opsturen.
 • De hoofdprijswinnaar dient zijn/haar persoonsgegevens (waaronder mailadres, telefoonnummer, ) te delen met Qmusic, zodat Qmusic contact op kan nemen met hen voor verdere informatie over het festival op vrijdag 27 mei 2022;
 • Qmusic hanteert het algemene COVID beleid wat nog van toepassing is vanuit de rijksoverheid. Klachten? Blijf thuis en doe en een test.
 • Het betreden van het festival terrein is op eigen risico. Qmusic is niet aansprakelijk.

8. OVERIGE BEPALINGEN

 1. De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om aanvullende gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor deze doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 
 2. De prijs is niet overdraagbaar.  
 3. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  
 4. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: 

Qmusic Nederland BV. 
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl 
KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina