Uiteraard vindt dit optreden geheel volgens de geldende coronamaatregelen plaats. Om alles goed te laten verlopen, willen we je vragen vooraf deze informatie goed te lezen.

  • We houden ons aan de maatregelen van de overheid i.v.m. het coronavirus.
  • Een winnaar mag één persoon meenemen (uit hetzelfde huishouden). Jullie worden samen aan een tafel geplaatst.
  • Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk op je zitplaats blijft zitten. Wij zorgen voor een drankje en hapje op de plaats.
  • Volgens de richtlijnen van de overheid is meezingen niet toegestaan. Hoe moeilijk dit ook is: beperk meezingen tot thuis of in de auto.
  • Ben je ziek of heb je (beginnende) verschijnselen die duiden op het coronavirus? Dan kunnen we je helaas niet toelaten in onze Qube. Meld je dan af.
  • We kunnen steekproefsgewijs temperatuurchecks doen bij binnenkomst. Qmusic behoudt zich het recht voor iemand te weigeren.

Foto: SetVexy