Maxime heeft een half jaar in Ierland gewoond, op een boerderij. Daar werkte ze tegen kost en inwoning. Dit deed ze tijdens haar tussenjaar. Tijdens het werken in de stallen hoorde ze vaak het nummer Wrecking Ball en Maxime dacht altijd dat er 'rainbow' gezongen werd. Toen haar zusje op bezoek kwam, heeft ze haar heel hard uitgelachen.