Christel was met een bijzondere reden in Israël. Ze vertelt over haar ervaring aan Menno in Around the World.