Close Qmusic

Around the world Hangover in Blanes

Joëlle van Looijengoed was afgelopen zomer in Blanes en heeft daar leuke vakantie herinneringen aan overgehouden. Maar ook muzikale herinneringen..