Nét zoals sommige geuren bij specifieke herinneringen horen, heb je dat óók met muziek. Q-dj Menno Barreveld is in 'Around The World' op zoek naar nummers die jou aan belevenissen in het buitenland doen herinneren.
Ze is naar Renesse geweest met een jongerenvakantie en zo gauw ze maar een paar seconden stilvielen, zongen ze met z’n allen 'Rude' van Magic in……#meezinger