Tamara was heeeeel lang geleden in Spanje met haar familie. Daar werd elke avond een playbackshow gehouden. Tamara heeft daar een muzikale herinnering aan en vertelt erover bij Menno Barreveld in Around the World.