Tot op heden is er in huize Valk nooit gesproken over het incident van Mattie in het schuurtje...

Meer zien van de ochtendshow? Kijk dan hier!