Iedere week belt Mattie of Wietze met een willekeurig persoon en vertelt dat er een reünie aankomt.

Deze week krijgt Mattie de opdracht om tijdens het bellen twee voorwerpen te gebruiken: een megafoon en de helm van Wietze.