De noordelijke eenmansfractie Friese Koers wil dat de provincie miljoenen euro's investeert om de opnames van de nieuwe Bondfilm naar Friesland te halen. Jelle Hiemstra denkt dat James Bond een goede kans zou bieden om Friesland onder een groot publiek te promoten.
Niek belde met Jelle om poolshoogte te nemen.