Wat is er nou leuker dan nog lekker ouderwets een kaartje ontvangen? Daarom grepen Mattie & Wietze de internationale dag van de post aan om fysiek toegestuurde kaartjes ongecensureerd voor te lezen. Dat voorlezen op de radio deden ze overigens niet zelf, maar collega Menno Barreveld was daarvoor in de studio. Hij doet iedere avond in zijn programma Menno Barrevelds brievenbus en voor één keer stelde hij zijn brievenbus open voor kaartjes en brieven gericht aan Mattie & Wietze.

De Reünie verliep vanmorgen niet helemaal vlekkeloos. Of eigenlijk helemaal niet… Tot drie keer toe werd Mattie herkend. Het herkennen van vreemde vogels in de quiz bleek overigens een stuk lastiger…