Mevrouw de Jong vroeg vorige week, via de radio, aan haar kleinzoon Jack of hij de lampen mee wilde brengen. Dat bleek een succes want inmiddels zijn de lampen aangekomen en ingedraaid.