Iedere donderdag om 7.45 de Q-musical bij Mattie & Wietze. Deze week is staatssecretaris Frans Weekers de klos. Want wat wist hij nou eigenlijk allemaal af van die toeslagfraude? Luister mee naar wat Jasper en Edo ervan vonden.