We kunnen niet meer om vloggers heen en de vloggers kunnen niet meer om reclame heen. Maar het blijft de vraag of het altijd even duidelijk is wat nou reclame is én wat niet. Dit keer niet als vlog, maar gewoon via de app 'Vlogreclame de Q-musical'.