Een discussie in de middagshow: hoe vaak was jij je handdoeken? Domien geeft aan dit eens per twee weken te doen en daarom neemt Anton de dag erna maar een extra setje handdoeken voor Domien mee.