Als je meedoet aan dit experiment van Mattie & Marieke dan moeten we er zeker van zijn dat de foto die je instuurt ook echt van jou is.

Dus sorry voor alle juridische teksten, maar het volgende moeten we echt even aan je vragen. Bij het insturen van je foto ga je akkoord met het volgende:

- Ik verklaar dat ik de rechtmatige eigenaar ben van de foto die ik upload, dat ik bevoegd ben deze foto te delen met Qmusic, dat ik met het delen van de foto geen inbreuk maak op rechten van intellectuele eigendom, portretrecht of andere rechten van derden. Voor zover ik zelf geen rechthebbende ben ten aanzien van de foto, verklaar ik toestemming te hebben van de rechthebbende voor het delen van de foto. Ik heb ook toestemming van de persoon/personen op de afbeelding om deze te delen met Qmusic.

- Ik geef hierbij toestemming aan Qmusic om de foto te bewerken en te gebruiken in een nieuw te vormen afbeelding, foto's openbaar te maken, een digitale versie ervan online te plaatsen en om de nieuw te maken afbeelding met daarin verwerkt mijn foto op andere manieren te gebruiken en openbaar te maken. Hierbij zie ik af van een iedere vergoeding voor het gebruik van mijn foto/afbeelding.

Let op: Qmusic heeft het recht een selectie te maken uit de aangeboden foto en heeft het recht fotos te weigeren bijvoorbeeld op basis van ongepaste inhoud, zoals -maar niet beperkt tot- haatdragende uitingen of symbolen, discriminerende teksten of andere inhoud die niet geschikt is voor publicatie.