Qmusic voert bovengenoemde wedstrijd van maandag 19 oktober t/m donderdag 22 oktober 2015 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie

De wedstrijd 'Ben jij de grootste 1D kenner van Nederland?' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van het vijfde album 'Made in the A.M.' van One Direction tijdens the London Sessions in samenwerking met Sony Music Entertainment Netherlands en Apple Music.
De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

-in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;

-bij de start van de actie 16 jaar of ouder is. Indien je tussen de 16 en 18 jaar oud bent:
* dan dien je, vooraf aan de inschrijving, toestemming van je ouders of wettelijke voogd te hebben om aan de actie deel te nemen.
* als je de eindwinnaar bent van de prijs, dan zullen je ouders of je wettelijke voogd schriftelijk toestemming moeten geven om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Tevens zal je medereiziger 18 jaar of ouder moeten te zijn.
* als je als eindwinnaar wel 18 jaar of ouder bent en je wilt een medereiziger van tussen de 16 en 18 jaar meenemen, dan dienen de ouders of de wettelijke voogd van je medereiziger schriftelijk toestemming moeten te geven;

-beschikbaar is om van 13 t/m 15 november 2015 naar de United Kingdom te reizen;

-zowel de winnaar als de medereiziger dienen beide in het bezit te zijn van een geldig ID of Paspoort, die op de dag van vertrek nog minimaal 6 maanden geldig is;

De wedstrijd staat niet open voor:

-personeelsleden en medewerkers van Qmusic, Sony Music Entertainment Netherlands en Apple Music;

-hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

-elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

3. Verloop van het spel

Vanaf zaterdag 17 oktober kunnen One Direction fans zich aanmelden via de site van Qmusic. Van maandag 19 t/m donderdag 22 oktober roept Menno Barreveld elke dag tussen 19:00 en 21:00 uur één naam op van een luisteraars die zich geeft aangemeld. Dat gebeurt willekeurig. De persoon waarvan de naam genoemd wordt, dient binnen 15 minuten terug te bellen naar de Q-studio op nummer 0909-9596 (55 cent per minuut). Belt hij/zij binnen de gestelde tijd terug, dan mag hij/zij meedoen met de '1D-quiz' dat plaatsvindt bij Kai Merckx (ma t/m do 21:00-24:00 uur). Belt diegene waarvan de naam genoemd is niet (op tijd) terug, dan roept Menno Barreveld na 15 minuten een nieuwe naam. Dat gebeurt net zo lang tot dat iemand (op tijd) heeft teruggebeld.
Bij Kai Merckx wordt tussen 21:00 en 24:00 uur vervolgens de '1D-quiz' gespeeld. Aan het einde van de test krijgt de kandidaat punten voor de test. De volgende dag wordt het spel weer op dezelfde wijze gespeeld. Uiteindelijk worden de punten van kandidaat op maandag en de kandidaat op dinsdag met elkaar vergeleken. De persoon met de meeste punten blijft in de race zitten voor de uiteindelijke prijs.
Op woensdag en donderdag wordt hetzelfde principe gespeeld als op maandag en dinsdag. De punten van de winnaar op woensdag/donderdag wordt vergeleken met de punten van de winnaar van maandag/dinsdag. De persoon met de meeste punten is de eindwinnaar.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. Aanmelden
Meedoen kan alleen door je voor deze actie aan te melden via Qmusic.nl.

5. Kosten voor deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan het meedoen 'Ben jij de grootste 1D kenner van Nederland?'.

6. De prijs

- 2 Tickets naar 'The London Session' met een intiem optreden met One Direction op een geheime locatie in Londen op zaterdag 14 november 2015;

- Een meet & greet met One Direction;

- 2 Retourtickets (economy class) naar Londen;

- 2 nachten accommodatie in een centraal gelegen hotel in Londen (standaard kamer);
- 3 maaltijden per dag en frisdrank die je aangeboden wordt;
- Transfers;

- En nog meer One Direction verrassingen.

De prijs is exclusief:
- een reisverzekering, deze dient de winnaar en medereiziger verplicht zelf af te sluiten;
- eventuele belastingen die betrekking hebben op de prijs;
- persoonlijke uitgaven tijdens de trip;
- de kosten van eventuele andere benodigdheden tijdens de trip;

7. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.

De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.

De gegevens van de winnaar wordt door Qmusic naar Sony Music Entertainment Netherlands gestuurd en die sturen het weer door naar Apple Music. Dit is nodig om de prijs te kunnen verzorgen. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer hiermee akkoord.

Tijdens de trip worden diverse veiligheidsmaatregelen genomen, zoals dat een Sony vertegenwoordiger de telefoons van de winnaar en medereiziger inneemt tot na het optreden. Deze zullen veilig worden opgeborgen.

8. Overige bepalingen

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens - op die van de winnaar na - worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. De gegevens van de winnaar worden verstrekt aan Sony Music Entertainment Netherlands en Apple Music in verband met het verzorgen van de trip.

4) De prijs is niet overdraagbaar.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 448 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Q-music Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01