Qmusic voert bovengenoemde wedstrijd van maandag 16 januari t/m woensdag 18 januari 2017 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.


1. Organisatie

De wedstrijd 'Ga met je vrienden naar De Vrienden van Amstel LIVE!' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van De Vrienden van Amstel LIVE! van Amstel Bier. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.
Qmusic respecteert de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Wie kan er deelnemen
De wedstrijd staat open voor iedereen die:
- bij de start van de actie minstens 18 jaar is en handelingsbekwaam is;
- woonachtig is in Nederland;
- in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic;
- een vrienden goedmaak verhaal (waargebeurd) heeft;
- beschikbaar is op donderdag 26 januari 2017;
- een geldig ID-kaart of paspoort heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:
- personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Amstel Bier;
- hun gezinsleden en hun familieleden tot en met de tweede graad;
- elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. Verloop van het spel
Vanaf maandag 9 januari kunnen luisteraars hun - vrienden goedmaak verhaal - insturen. Met deze actie hebben ze de kans om het goed te maken met ze. De luisteraars met de beste verhalen bellen we van maandag 16 januari t/m woensdag 18 januari 2017 tussen 6.00-24.00 uur op wisselende momenten op. Kom jij in de uitzending en mag jij jouw verhaal doen, dan win jij 4 tickets voor 'De Vrienden van Amstel LIVE!' op donderdag 26 januari a.s.

Qmusic behoudt zich het recht voor de deelname om haar moverende redenen niet uit te zenden.
Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop op basis van objectieve gegevens die gegenereerd worden door de gebruikte software.
Over de beslissing, die valt tijdens het spel, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens het spel genomen wordt, is definitief.

4. Aanmelden
Aanmelden voor de actie kan via de actiepagina van Qmusic door alle gevraagde velden in te vullen.

5. Kosten voor deelname
De kosten voor deelname is gratis.

6. De prijs
Je wint 4 tickets (voor jou en 3 vrienden) voor 'De Vrienden van Amstel LIVE!' op donderdag 26 januari a.s.

Belangrijk:
- Alle 3 de vrienden dienen ook 18 jaar of ouder te zijn.
- De tickets worden per post gestuurd naar het adres die bij ons bekend is, dus let goed op dat je het juiste adres aan ons doorgeeft. Blijf ook goed de post checken. Qmusic is niet verantwoordelijk voor het doorgeven van het verkeerde adres, het niet of op tijd aankomen van de post.

7. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

- Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaars niet voldoen aan één of meerdere in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.
- Elke kandidaat gaat akkoord met het uitzenden van het spelmoment op een later tijdstip.

8. Overige bepalingen
1) Uitsluiting van deelname: Iedereen die kandidaat is geweest, ongeacht of je gewonnen hebt of niet. Echter, winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor een periode van ten minste 3 maanden. Je kan dus maar één keer meespelen.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden. Dit leidt niet tot een (extra) prijs of vergoeding.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten en teneinde te voldoen aan de eis dat wordt bekend gemaakt welke prijzen er gewonnen zijn. Tot individuen te herleiden gegevens worden bij deze bekendmaking geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

4) Gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. U ontvangt een schriftelijke reactie met eventueel een voorstel om de klacht op te lossen. Klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01