Qmusic voert de Scheurkalender winactie. De startdatum van de actie is 9 januari 2017 en loopt t/m 16 januari 2017. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie

De wedstrijd Qmusic Scheurkalender winactie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic.
De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie van Qmusic en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Het spel

Maandag 9 januari zullen in diverse dagbladen print advertenties staan van Qmusic. In deze advertentie worden de lezers geactiveerd de advertentie te scannen om kans te maken op de Qmusic Scheurkalender 2017 (zie artikel 5. De Prijs). Iedere 100ste deelnemer die deze print advertentie scant met de Qmusic app wint deze prijs. Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren.

3. Deelname

Links in het menu van de Qmusic App staat de 'scanner' tab vermeld. Zodra de scanner is geactiveerd en vervolgens op de knop 'Doe mee' wordt gedrukt, krijgt de deelnemer direct te zien of hij/zij de prijs heeft gewonnen of niet. Indien de deelnemer de prijs heeft gewonnen, wordt de deelnemer gevraagd zijn/haar gegevens in te vullen en te versturen. De winnaars ontvangen van QMusic een bevestigingsmail. Elke deelnemer maakt evenveel kans op winst. Het is toegestaan 1x per mobile device deel te nemen aan deze actie.

4. Kosten voor deelname

Deelname via de Qmusic app is gratis.

5. De prijs

Deze actie kent slechts één prijs en dat is de Qmusic Scheurkalender 2017.

6. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is, hij/zij:

  • dient 16 jaar of ouder te zijn;
  • dient in Nederland woonachtig te zijn;
  • een geldig paspoort of identiteitskaart te hebben en deze ook kan tonen;
  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.

7. Overige bepalingen

1) Het niet of gebrekkig voldoen aan één of meerdere van voormelde voorwaarden leidt tot uitsluiting van deelname en/of tot het aanduiden van een andere winnaar.

2) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

3) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Qmusic.

4) Prijswinnaars dienen hun gegevens achter te laten in de Qmusic App

5) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Q-music Nederland B.V. Qmusic Nederland B.V. kan ze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 6 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

7) Medewerkers van Qmusic zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

8) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

9) Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen.

10) Q-music Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om bepaalde onderdelen van dit reglement te wijzigen.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Q-music Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01