Qmusic voert bovengenoemde wedstrijd van maandag 21 maart t/m vrijdag 1 april op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie

De wedstrijd 'Rondje op de Zaak' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van Amstel Radler 0.0 van Amstel (Heineken).
De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:
- in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;

De wedstrijd staat niet open voor:
- personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Amstel (Heineken);
- hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
- elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

3. Verloop van het spel

Van maandag 21 maart t/m vrijdag 1 april doet Lars Boele elke middag rond 16.20 uur het item Rondje op de Zaak. Elke dag behandelt Lars een ander(e) branche/beroep, waarbij we vragen naar de werkprestaties van luisteraars in die beroepsgroep. Luisteraars die werkzaam zijn in die beroepsgroep, kunnen zich aanmelden via Qmusic.nl of een gratis bericht sturen met 'Rondje op de Zaak' via de Q-app. Lars belt elke dag één luisteraar terug die een drietal multiple choice vragen moet beantwoorden. Heeft hij/zij twee van de drie vragen goed, dan wint hij/zij een Rondje op de Zaak. Dat is een koelkastje gevuld met Amstel Radler 0.0. Dezelfde dag of de volgende dag, afhankelijk van de locatie, komt er een promotieteam bij de winnaar op kantoor langs die het gevulde koelkastje komen afleveren.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. Aanmelden

Meedoen kan alleen door je aan te melden via Qmusic.nl of door een gratis bericht te sturen met 'Rondje op de Zaak' via de Q-app.

5. Kosten voor deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan het meedoen aan Rondje op de Zaak.

6. De prijs

Een gratis rondje Amstel Radler 0.0 voor de hele zaak. Dit is in vorm van een koelkastje gevuld met Amstel Radler 0.0. Er komt een promoteam van Amstel Radler 0.0 langs op de zaak om het gevulde koelkastje met Amstel Radler 0.0 af te leveren. Daarbij wordt er ook een foto gemaakt voor op Social Media.

7. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.

De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.

De gegevens van de winnaar wordt door Qmusic naar Amstel (Heineken) en Opvallers (promotieteam) gestuurd, die de prijs zullen verzorgen. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer hiermee akkoord.

De winnaar geeft toestemming om langs te komen bij haar/zijn bedrijf en werkt mee aan een foto voor op diverse social media-kanalen.

8. Overige bepalingen

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens - op die van de winnaar na - worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. De gegevens van de winnaar worden verstrekt aan Amstel (Heineken) in verband met het versturen van de prijs.

4) De prijs is niet overdraagbaar.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 448 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01