Qmusic voert bovengenoemd radiospel van maandag 21 t/m vrijdag 25 maart 2016 op Qmusic. Op dit radiospel zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke reglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie
Het radiospel 'Win van de Toaster' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. Dit radiospel wordt gespeeld ter promotie van belVita Ontbijtbiscuits van belVita. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaand radiospel en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.
Qmusic respecteert de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Wie kan er deelnemen
Het radiospel staat open voor iedereen die:
- bij de start van de actie minstens 18 jaar is en handelingsbekwaam is;
- woonachtig is in Nederland;
- een geldig Nederlands 06-/telefoonnummer heeft;
- een eigen geldig bankrekeningnummer heeft;
- in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic;
- nog niet eerder als kandidaat heeft meegespeeld met het spel. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;

Het radiospel staat niet open voor:
- personeelsleden en medewerkers van Qmusic en belVita;
- hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
- elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van dit spel verbonden is.

3. Verloop van het spel
'Win van de Toaster' wordt iedere werkdag rond 7.30 uur en 8.30 uur gespeeld. Luisteraars die een keer mee willen spelen met Win van de Toaster kunnen een gratis bericht sturen via de Q-music app met het woord 'Toaster'. Mocht je teruggebeld worden en voldoe je aan de minimale eisen van het spel en ga je akkoord met de spelvoorwaarden en de aanvullende spelvoorwaarden die op de site vermeldt staan, dan mag je meespelen met Win van de Toaster. Het spel wordt altijd eerder opgenomen dan uitgezonden op Qmusic.

Hoe werkt het spel?
Je hoort een reeks van bedragen in willekeurige stappen en in een wisselend tempo in waarde oplopen. Als kandidaat dien je STOP te roepen vóórdat de boterham uit Toaster schiet. Doe je dat, dan win je het laatst compleet uitgesproken bedrag. Dus als je al stop roept voordat de stem het hele bedrag heeft kunnen uitspreken, dan win je dat bedrag niet maar het bedrag ervoor. De dj laat voor de volledigheid nog wel de gehele reeks horen, waar eigenlijk de boterham uit Toaster zou zijn geschoten.
Schiet de boterham eerder uit de Toaster dan dat jij STOP roept, dan win je niets. Dat is al het geval bij het eerste minimale geluid van de Toaster, dus dan snel STOP roepen heeft dan geen zin. Indien een kandidaat geen geldbedrag wint, dan komt het geld niet vrij voor een ander. Het volgende spel wordt dan weer gespeeld met een andere kandidaat en een nieuwe reeks. Per dag worden er in totaal 2 rondes gespeeld.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop.
Over de beslissing, die valt tijdens het spel, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens het spel genomen wordt, is definitief.

4. Aanmelden
Aanmelding kan alleen met een Nederlands nummer gebeuren door een gratis bericht via de Qmusic app te sturen met daarin het woord 'Toaster'. Deelnemers hoeven slechts één enkel bericht te versturen om voor de duur van de actie kans te maken om geselecteerd te worden voor Win van de Toaster. Elke aanmelding maakt evenveel kans bij de selectie van kandidaten.

5. Kosten voor deelname
De kosten voor het versturen van een bericht via de Qmusic app is gratis. De Qmusic app is te downloaden in de App Store voor IOS en in de Playstore voor Android http://q-music.nl/luister-met-de-q-app .

6. De prijs
De prijzen variëren in waarde, omdat er gewerkt wordt met reeksen waarbij de bedragen oplopen in waarde. De waarden van de prijs is afhankelijk wanneer de kandidaat STOP roept. Het laatst compleet uitgesproken bedrag is het bedrag dat de kandidaat uiteindelijk uitgekeerd krijgt via zijn/haar bankrekening. Tenzij de kandidaat te laat STOP roept, dan wint de kandidaat niets.

Genoemde bedragen zijn netto, Qmusic zal zorgdragen voor de verplichte kansspelbelasting en dit rechtstreeks afhandelen met de belastingdienst. Winnaars ontvangen hun gewonnen geldprijs binnen 4 weken per bank. Het totale prijzengeld tijdens deze actie zal nooit hoger zijn dan 100.000 euro.

7. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

• Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.

• Elke prijswinnaar gaat akkoord met het uitzenden van het spelmoment op een later tijdstip.

• De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het gewonnen bedrag kan overmaken.

• Het bedrag wordt binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort.

8. Overige bepalingen
1) Uitsluiting van deelname: Iedereen die kandidaat is geweest, ongeacht of je gewonnen hebt of niet. Echter, winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Je kan dus maar één keer meespelen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

4) De prijs is niet overdraagbaar.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 448 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.


Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. U ontvangt een schriftelijke reactie met eventueel een voorstel om de klacht op te lossen. Klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01