hier komt de actie met de powerplaat en moet de poll getoond worden