Qmusic voert bovengenoemde actie van zondag 27 t/m donderdag 31 december 2020 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Hoor jij de champagnefles knallen’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in opdracht van: Independer, gevestigd en kantoorhoudende te (1217 GV) Hilversum aan de Celebeslaan 2 (hierna ‘Independer’).

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van ‘120 uur Fout’ op Qmusic.

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het winnen van verschillende ‘zorgeloos 2021’ prijzen (omschreven in sectie 6: Prijs). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Independer; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Tijdens 120 uur Fout van zondag 27 t/m donderdag 31 december 2020 wordt het spel gespeeld. Nadat het ontkurken van een champagnefles op de radio te horen is geweest, kun je als luisteraar bellen naar de Q-studio 0909-9596 (kosten EUR 0,45 per gesprek). Iedere champagnefles representeert een prijs die de luisteraar die in de uitzending terecht komt, krijgt.

We spelen de actie van zondag 27 t/m donderdag 31 december 2020 tussen 07.00 en 24.00. De champagneflessen worden op willekeurige momenten ontkurkt binnen dit tijdsbestek.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan alleen telefonisch via telefoonnummer 0909-9596 (kosten EUR 0,45 per gesprek) na het horen van een champagnefles op de radio. Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

Deelnemers worden willekeurig geselecteerd om in de uitzending te komen. 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Aanmelden voor de actie 'Hoor jij de Champagnefles knallen' gaat telefonisch door te bellen met de Q-studio. De kosten zijn EUR 0,45 per gesprek voor het bellen naar 0909-9596.

6. DE PRIJS 

De geselecteerde luisteraar krijgt een prijs die ervoor zorgt dat je zorgeloos en goed het nieuwe jaar in gaat. Afhankelijk van welke champagnefles er ontkurkt is, houden deze prijzen in:

 • 9x gemiddelde zorgpremie een jaar lang betaald t.w.v. €1.563,73
 • 8x gemiddelde internetrekening een jaar lang betaald t.w.v. €650,00
 • 8x gemiddelde telefoonrekening een jaar lang betaald t.w.v. €385,00

De waarde van de prijs wordt overgemaakt als geldbedrag. Winnaars worden na de actie gevraagd om hun IBAN aan te leveren voor het afhandelen van de prijs.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar persoonsgegevens en IBAN nummer op te geven, zodat Qmusic de prijsafhandeling kan doen.
 • Indien nodig kan de winnaar benaderd worden of zijn/haar gegevens gedeeld mogen worden met Independer.
 • Qmusic zorgt dat winnaars van het spel hun gewonnen geldprijs binnen maximaal 60 dagen – na afloop van het spel - per bank ontvangen.
 • Qmusic zal zorgdragen voor de eventueel over de prijs verschuldigde kansspelbelasting.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

7) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina