Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 12 november 2018. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van NS Flex Altijd Vrij. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf maandag 12 november t/m donderdag 15 november met een extra in program tease moment op donderdag 8 november. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie ‘Check in Bij Igmar’ wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De actie staat open voor iedereen die:

 • woonachtig is in Nederland;

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en NS; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf donderdag 8 november worden luisteraars geattendeerd op de actie ‘Check in Bij Igmar’. Dit gebeurt bij Qmusic on air. Stuur 'check-in' via een bericht in de Qmusic app. Vertel ons in datzelfde bericht welke bestemming jij met NS Flex wilt ontdekken, waarom en met wie. De beste, mooiste en leukste verhalen komen in de uitzending bij Igmar en winnen 1 maand vrij reizen door heel Nederland met NS Flex Altijd Vrij. Van maandag 12 t/m donderdag 15 november wint er elke dag een luisteraar. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door gedurende de actieweek 'check-in' via een bericht in de Qmusic app te sturen. Vertel ons in datzelfde bericht welke bestemming jij met NS Flex wilt ontdekken, waarom en met wie? Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie ‘Check in Bij Igmar’ gaat door een bericht te sturen in de app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

7. DE PRIJS 

Iedereen die tijdens de actieweek wint, krijgt een maand NS Flex Altijd Vrij vergoed met een waarde van ten minste 334 euro. Met NS Flex Altijd Vrij kan een maand lang onbeperkt worden gereisd zowel in het weekend, buiten de spits, als in de spits. Er kan gebruik worden gemaakt van bus, metro, trein (tweede klas), tram en OV-fiets.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar e-mail, n.a.w.-gegevens en 06-nummer op te geven zodat Qmusic het bestand met prijswinnaars bij kan houden.
 • De winnaar dient in het bezit te zijn van een persoonlijke OV-chipkaart om het product te activeren. Indien de winnaar niet in het bezit is van een persoonlijke OV-chipkaart kan deze tegelijk met NS Flex Altijd Vrij worden aangevraagd.
 • Het is niet mogelijk om een Reizen op Saldo abonnement én NS Flex Altijd Vrij op dezelfde persoonlijke OV-chipkaart te hebben staan. Indien de winnaar al een Reizen op Saldo abonnement heeft lopen, dient deze eerst te worden stopgezet.
 • NS Flex kan worden gebruikt voor reizen met de trein (tweede klas), tram, metro, bus en OV-fiets.
 • De winnaar dient NS Flex Altijd Vrij zelf af te sluiten via www.NS.nl/flex met als uiterste afsluitdatum: (31/12/2018) 
 • De factuur van de eerste maand wordt vergoed door NS tot een maximaal bedrag van 375 euro.
 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van NS Flex Altijd Vrij via bit.ly/2zv1gmy. Qmusic zal de winnaars hier nog extra op attenderen.
 • De factuur is alleen op naam van de winnaar en niet overdraagbaar aan een ander.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De audio van de in program momenten met de kandidaten mogen door Qmusic on air ook na de actieperiode worden gebruikt ter bewijs van de actie of promotie van de zender.

4) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.  

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01