Qmusic voert bovengenoemde actie van dinsdag 2 januari t/m vrijdag 26 januari 2018 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. Organisatie

De actie 'De Doofpot' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
  • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

3. Verloop van het spel

Van dinsdag 2 januari t/m donderdag 25 januari horen luisteraars elke ochtend om 08.30 een geheim uit De Doofpot van iemand van de ochtendshow. De volgende ochtend om 07.30 vindt de onthulling plaats van wie dit geheim is. In tussenliggende periode kun je via de Qmusic app bekend maken wie jij verdenkt; Mattie, Fien of Igmar. Tussentijds mag je van antwoord veranderen, maar het laatste antwoord is degene die telt. Heb jij de juiste persoon bij het geheim uit De Doofpot geraden, maak je kans op €2018. We spelen de actie van dinsdag 2 januari t/m vrijdag 26 januari (alleen op werkdagen). Onthulling van degene van wie het geheim is, gebeurt dagelijks om 07.30, start nieuw geheim uit De Doofpot om 08.30. Als je opneemt tijdens de onthulling en je geeft het juiste antwoord dan win je € 2018 belastingvrij. Als je niet opneemt of niet het juiste antwoord geeft, komt de prijs te vervallen en spelen we de volgende dag het spel opnieuw. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. Meespelen in de Qmusic app

Als je denkt te weten van wie het geheim uit De Doofpot is, kun je dit laten weten via de Qmusic app door te drukken op desbetreffende persoon. Tussen 08.30 de ene dag en 07.30 de volgende dag kun je deze keuze maken. Uit de luisteraars die mee hebben gespeeld in de app en op een persoon hebben gedrukt (Mattie, Fien of Igmar), wordt een persoon gekozen. Deze persoon wordt gebeld tijdens de onthulling en indien er wordt opgenomen en het juiste antwoord wordt gegeven, wint hij of zij € 2018,- belastingvrij. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. Deelnemen

Deelnemen aan deze actie kan via de Qmusic app. De tijdsperiode om deel te nemen is tussen dinsdag 2 januari t/m donderdag 25 januari. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden en ingelogd bent. Let erop dat je het juiste telefoonnummer hebt ingevoerd in je profiel.

6. Kosten voor deelname

Deelname voor de actie 'De Doofpot' gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. 

7. De prijs

De prijs is een bedrag van 2018 euro voor alle onthullingen van de geheimen uit De Doofpot. Dit is een vast bedrag en zal niet veranderen gedurende de actieperiode of wanneer een bedrag niet gewonnen is. Winnaars, dus de luisteraars die het goed hadden van wie het geheim uit De Doofpot was en hun telefoon opnamen toen ze gebeld werden, ontvangen het bedrag op hun rekening. 

8. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag van 2018 euro kan overmaken;
  • Het bedrag wordt binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort.

9. Overige bepalingen

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

4) De prijs is niet overdraagbaar. 

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01