Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 09 april 2018 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. Algemeen

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de ochtendshow. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf 03 april 2018. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. Organisatie

De actie 'De Doofpot' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
  • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

4. Verloop van het spel

Vanaf dinsdag 03 april kun je je via de Qmusic app of via qmusic.nl opgeven voor De Doofpot: jouw geheim is geld waard! Vanaf maandag 09 april (alleen op werkdagen) horen luisteraars elke ochtend om 07.30 een geheim uit De Doofpot van een luisteraar. Herken je het geheim en/of je alias? Bel dan binnen 20 minuten de studio op 0909-9596 (55cpm). Biecht je het geheim en je naam op, dan win je 100 euro. 

Doe je dit niet? Blijft het geheim en de persoon anoniem en zal het geheim niet meer terugkeren op radio. De waarde van het geheim van een luisteraar is altijd 100 euro. Als je voor een geheim belt die niet van jou blijkt te zijn, komt de prijs te vervallen. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. Meespelen 

Als je een geheim op te biechten hebt, kun je dit doorgeven via qmusic.nl of via de Qmusic app op de pagina: De Doofpot. 

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

6. Deelnemen

Deelnemen aan deze actie kan via qmusic.nl en de Qmusic app. De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf maandag 09 april. Aanmelden kan al vanaf vrijdag 30 maart. Het spel wordt doordeweeks dagelijks rond 07.30 gespeeld. Na de onthulling van het geheim kan er 20 minuten gebeld worden. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden en ingelogd bent. Let erop dat je het juiste telefoonnummer hebt ingevoerd in je profiel.

7. Kosten voor deelname

Deelname voor de actie 'De Doofpot' gaat via de Qmusic app of Qmusic.nl. De kosten die eraan verbonden zijn, zijn de kosten voor het bellen naar de Q-studio (55cpm) indien je je eigen geheim hoort.

8. De prijs

De prijs is een vast bedrag. Per geheim bedraagt het 100 euro. Winnaars, dus de luisteraars die binnen 20 minuten bellen en daarna hun geheim en naam opbiechten op radio, ontvangen het bedrag op hun rekening. 

9. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;
  • Het bedrag wordt binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort.

10. Overige bepalingen

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

4) De prijs is niet overdraagbaar. 

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01