Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf woensdag 10 maart t/m donderdag 18 maart. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in samenwerking met:

 • Bolletje, gevestigd en kantoorhoudende te (7602 PA) Almelo aan De Turfkade 9 (hierna “Bolletje”).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Prijsvragen en Spellen van het Ministerie van Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie is een verkiezingsvorm. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de nieuwe kruidnootsmaak van Bolletje. 

1.4 De Actie loopt vanaf woensdag 10 maart t/m donderdag 18 maart 2021. Deelname is mogelijk tijdens de fase van het inzenden van smaken en tijdens het stemmen op een favoriete smaak. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Bolletje; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf woensdag 10 maart 2021 kun je via Qmusic.nl en de Qmusic app laten weten welke smaak volgens jou absoluut in de winkels moet komen liggen in het najaar van 2021. Insturen kan tot en met dinsdag 16 maart 19.00. 

Als inzender maak je kans dat jouw smaak geselecteerd wordt door de Bolletje bakkers en dat je dus benaderd wordt om on air de smaak te pitchen en uiteindelijk zelf met jouw naam op de verpakking van de nieuwe kruidnootsmaak te verschijnen. Indien de geselecteerde smaak vaker ingezonden is, wordt er willekeurig iemand gekozen.

Op woensdag 17 maart maken de Bolletje bakkers in de uitzending van Domien de top 3 bekend. Vanaf dat moment heb je 24 uur de tijd om te stemmen op je favoriete kruidnootsmaak. Op donderdag 18 maart krijgen de drie geselecteerde luisteraars (behorende bij de smaak) nog eenmaal de kans om hun smaak te pitchen. Niet veel later sluiten de stembussen en maakt Domien bekend wat de kruidnootsmaak van het najaar wordt.

De top 3 kandidaten krijgen ieders 1x 50 zakjes van de winnende smaak. Als stemmer op de uiteindelijk winnende smaak, maak je ook nog eens kans om als een van de eerste de nieuwe smaak kruidnoten toegestuurd te krijgen (7x 50 zakjes – middels een willekeurige loting onder de stemmers op de winnende smaak).

4. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan dus in 2 fases: in eerste instantie door online je smaak door te geven die wat jouw betreft echt in de winkel moet komen te liggen dit najaar. En tijdens de 2e fase – na het bekendmaken van de Top 3 door de Bolletje bakkers - door te stemmen op jouw favoriete kruidnootsmaak.

Meedoen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Optioneel kun je ermee instemmen dat je tijdens het stemmen je NAW-gegevens deelt. Met als doel om een als een van de eerste de nieuwe smaak kruidnoten toegestuurd te krijgen.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor de actie ‘De smaakvolste verkiezing van Nederland’. Na inzending van de smaak en wanneer onderdeel van de Top3 selectie, zal er telefonisch contact worden opgenomen. 

6. DE PRIJS 

De prijs is dat jouw favoriete smaak dit najaar in de winkels komt te liggen inclusief jouw naam. De top 3 kandidaten krijgen bovendien ieders 1x 50 zakjes van de winnende smaak. 

Als stemmer kun je als een van de eerste de nieuwe smaak kruidnoten toegestuurd krijgen (7x 50 zakjes middels een willekeurige loting onder de stemmers op de winnende smaak).

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.
 • Deelnemers dienen hun telefoonnummer op te geven, zodat de 3 winnende smaken on air gehaald kunnen worden.
 • De winnaar dient ermee in te stemmen dat zijn/haar NAW-gegevens gedeeld worden met Bolletje met als doel de naam op de verpakking te krijgen en de eerste 1x 50 zakjes in ontvangst te nemen.
 • De naam van de smaakbedenker komt op de verpakking. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De naam komt in ieder geval in seizoen 2021 op de verpakking. Mogelijk langer, maar dit is vrij in te vullen door Bolletje.
 • Er wordt uiterlijk binnen 2 weken contact opgenomen door Bolletje i.v.m. het informeren over het verdere proces.
 • De stemmers dienen hun NAW-gegevens op te geven, met als doel de eventueel gewonnen 1x 50 kruidnoot zakken op te kunnen sturen (7x).
 • De winnende stemmers (7x) dienen ermee in te stemmen dat zijn/haar NAW-gegevens gedeeld worden met Bolletje met als doel de prijsafhandeling te kunnen doen.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventueel aanvullende informatie (zoals je adres). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreeks afdragen aan de Belastingdienst.  

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling 

DE KAUWGOMBALLENFABRIEK 

PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 

1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01