Q-music Nederland B.V. (hierna: “Qmusic”) voert bovengenoemde actie vanaf maandag 27 t/m vrijdag 31 december 2021 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Deel je Geluk’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in opdracht van:

1.1.1 STAATSLOTERIJ

 • Speel bewust, 18+
 • Staatsloterij.nl
 • Voor het organiseren van Staatsloterij is aan Staatsloterij B.V. op 22 augustus 2017 vergunning verleend door de Kansspelautoriteit met kenmerk 01.014.103.

De onderhavige actievoorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende de Actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van ‘de Oudejaarstrekking 2021 van de Staatsloterij’ op Qmusic.

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het winnen van een straat Oudejaarsloten (omschreven in sectie 6: Prijs). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De Actie staat open voor luisteraars die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic, zodat zoveel mogelijk verschillende luisteraars kans kunnen maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De Actie staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Staatsloterij; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Hoor jij van maandag 27 t/m vrijdag 31 december tussen 07:00 en 19:00 uur (en vrijdag tot 18:00) Fritsie de Koekoeksklok op de radio? Stuur dan meteen 'FRITSIE' in de Qmusic-app. Kom je in de uitzending? Dan deel jij het geluk van Fritsie. Je wint dan een Straat Oudejaarsloten voor de Oudejaarstrekking 2021 van de Staatsloterij met een hoofdprijs van 30 miljoen euro.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze Actie kan door een bericht te sturen in de Qmusic app of via Qmusic.nl na het horen van Fritsie de Koekoekslok op de radio. Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

Deelnemers worden willekeurig geselecteerd om in de uitzending te komen. Ook is er een extra winkans via social en online.

Optioneel kun je ermee instemmen dat persoonsgegevens voor campagnedoeleinde gedeeld worden met Nederlandse Loterij. Daarom wordt er aan de online actie een optie tot opt-in voor Nederlandse Loterij toegevoegd. Indien deze aangevinkt wordt, stem je ermee in dat contactgegevens (geslacht, voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, postcode, huisnummer) voor andere doeleinden, zoals het telefonisch benaderen met een promotie, gebruikt mogen worden. Let op: het aanvinken van de opt-in beïnvloedt je winkansen niet!

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Aanmelden voor de actie ‘Deel je Geluk' gaat via de Qmusic app of Qmusic.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

6. DE PRIJS 

De geselecteerde luisteraar krijgt een Straat Oudejaarsloten t.w.v. € 300  (10 loten met de eindcijfers 0 t/m 9) waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 30 miljoen euro.

Deze prijs wordt aangetekend (fysiek) verstuurd. Qmusic en Staatsloterij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van de prijs tijdens de verzending.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid om bij niet toekenning van de prijs aan de oorspronkelijke winnaar, de prijs toe te laten komen aan een reserve winnaar.
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar persoons- en adresgegevens en een recent en correct emailadres op te geven, zodat Qmusic en Staatsloterij de Straat Oudejaarsloten aangetekend (fysiek) kunnen versturen. Per e-mail wordt er geïnformeerd als de brief aangetekend onderweg is.
 • Indien Staatsloterij de Straat Oudejaarsloten versturen, deelt Qmusic enkel de nodige gegevens van de winnaar met als doel het tijdig verstrekken van de prijs.
 • Qmusic en Staatsloterij zorgen dat de prijs voor 31 december verzonden wordt.
 • De verantwoordelijkheid van het innen van eventueel gewonnen prijzen met de Oudejaarsloten 2021 ligt bij de winnaar zelf. Niet bij Qmusic of Staatsloterij B.V.

8. OVERIGE BEPALINGEN

 1) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om aanvullende gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Overige data kan enkel verwerkt en gedeeld worden m.b.t. de opt-in (naam en mailadres). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

2) De prijs is niet overdraagbaar.  

3) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

4) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina