Qmusic voert bovengenoemde actie van maandag 20 oktober t/m donderdag 27 oktober 2022. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de nieuwe streamingservice SkyShowtime.

1.1.1      SKYSHOWTIME

·      SkyShowtime Netherlands, gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WB) Amsterdam aan de NDSM-plein 6 (hierna: ‘SkyShowtime’).

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van donderdag 20 oktober t/m donderdag 27 oktober 2022. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd in afstemming met de SkyShowtime deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
  • personeelsleden van medewerkers van de SkyShowtime;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elk persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

‘Domien en Anton op Het Witte Doek’ wordt iedere dag van maandag 24 oktober t/m donderdag 27 oktober tussen 16.00-19.00 uur 1 keer gespeeld. Domien en Anton (die op dat moment in Zuid Afrika zit) spelen een filmscene (vrije vertaling) na, de vraag die gesteld wordt aan de luisteraar is: weet jij welke film dit is? Luisteraars kunnen het goede antwoord sturen via een (gratis) bericht in de Qmusic app. Uit alle deelnemers die het goede antwoord hebben ingestuurd, wordt er iedere dag 3 winnaars random geselecteerd. De voor- en achternaam van de 3 winnaars worden in de uitzending door Domien genoemd.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door het antwoord in te sturen in een gratis bericht via de Qmusic app op de vraag die gesteld wordt.  Deelnemers kunnen per speelronde het goede antwoord appen om voor die specifieke speelronde van de actie kans te maken op één van de drie jaarabonnementen op SkyShowtime. Elk goede antwoord maakt evenveel kans bij de selectie van de winnaars.

Online is er bovendien een extra winkans. Door het formulier onderaan de actiepagina tussen 20 oktober 2022 en 27 oktober 2022 in te vullen, maak je kans op een jaarabonnement op SkyShowtime. Je kan door het aanvinken van de checkbox ervoor kiezen dat SkyShowtime jouw contactgegeven (voor- en achternaam en e-mailadres) eenmalig gebruikt om jou per e-mail een relevante aanbieding te doen. Let op: het aanvinken van de opt-in beïnvloedt je winkansen niet!

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de actie ‘Domien en Anton op Het Witte Doek’ gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Ook deelname via de actiepagina (extra kans) zitten geen kosten aan verbonden.

6. DE PRIJS 

In totaal geven we on-air 12 (3x abonnementen per dag x 4 dagen) jaarabonnementen op de nieuwe streamingservice SkyShowtime weg.
1 jaarabonnement wordt via de extra winkans op de actiepagina random verloot onder de deelnemers en 1 jaarabonnement op SkyShowtime wordt vergeven via een Instagram post op het QmusicNL-kanaal.

1 jaarabonnement op SkyShowtime heeft een totale waarde van € 83,88.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

•          Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

•          De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

•          Qmusic en SkyShowtime zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van de prijs tijdens de verzending.

•          Qmusic deelt enkel de nodige gegevens van de winnaars met SkyShowtime met als doel het tijdig verstrekken van de prijs.

•          Alle winnaars dienen hun persoonsgegevens zoals adres en een recent en correct emailadres op te geven, zodat SkyShowtime contact kan opnemen voor de afhandeling van de prijs.

•          De verantwoordelijkheid van het innen van eventueel gewonnen prijzen ligt bij de winnaar zelf. Niet bij Qmusic of SkyShowtime.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De naam van Deelnemer en geluidsmateriaal, waarop Deelnemer herkenbaar te horen is, kan worden gebruikt door Qmusic voor productie, uitzending en promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Door deelname aan de Actie geeft Deelnemer blijk geen bezwaar te hebben tegen het feit dat Qmusic de geluidsopnamen exclusief en onbeperkt, openbaar zal maken, verveelvoudigen, bewerken en exploiteren conform de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Deelnemer heeft in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonsgegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonsgegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonsgegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonsgegevens van de winnaars gedeeld met SkyShowtime ten behoeve van de afhandeling van de jaarabonnementen. SkyShowtime zal de contactgegevens van de winnaar na het versturen van de jaarabonnementen niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.

7) Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.  T.a.v. Programma-afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01