Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 07 februari 2022 t/m donderdag 17 februari (2 weken maandag t/m donderdag). Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Domien vs. TeamNL’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. (hierna te noemen Qmusic) ter promotie van Campina. De Actie is een Promotioneel kansspel. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt in week 1 van maandag 07 februari t/m donderdag 10 februari 2022 en in week 2 van maandag 14 februari t/m donderdag 17 februari 2022. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft. 

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Campina;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf maandag 07 februari t/m donderdag 17 februari 2022 (iedere week maandag t/m donderdag) spreekt Domien in de Q-middagshow sporters vanuit Peking over de voorbereidingen en/of de prestaties van de desbetreffende sporter. Tijdens dit gesprek volgt er één belangrijke vraag: ‘op een schaal van 1-10: hoe hard moet de Zwiep van Griep?’.  

Er staat tijdens de actieperiode een curlingbaan op het Q-dakterras waarop een heuze curling competitie wordt gespeeld met Domien tegen de sporters van TeamNL. Voor elke sporter is er een gepersonaliseerde curlingsteen gemaakt die nieuwslezer Anton Griep voor de speler de baan op zwiept. Voor Domien is er ook een gepersonaliseerde curlingsteen gemaakt en hij zal deze zelf de baan op zwiepen.

Luisteraars kunnen door middel van een berichtje in de Q-app voorspellen wie ze denken dat er die dag wint. App dan ‘Anton namens TeamNL’ of ‘Domien’. Namens beide teams wordt er willekeurig een luisteraar gekozen en op zender gehaald. Uiteindelijk worden beide curlingstenen op de curlingbaan gezwiept en komt hier een winnaar uit. Degene die op dat moment namens het winnende team aan de telefoon hangt, wint een Campina Sterke Start Ontbijtpakket met een Garmin Smartwatch.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Luisteraars kunnen hun voorspelling tussen maandag 07 februari en donderdag 10 februari én tussen maandag 14 februari en donderdag 17 februari 2022 insturen via de Qmusic app.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor ‘Domien vs. TeamNL’ gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

6. DE PRIJS 

De prijs bestaat uit het volgende:

·      Een Garmin Smartwatch (activity tracker) a € 299,99

·      Het Campina Sterke Start Ontbijtpakket met o.a. Campina magere kwark 500 gr, Fruit, Ontbijtgranen, Noten , Campina ontbijtbeker, Campina muts + sjaal a € 24,95

Prijsafhandeling:

- Voor de gewonnen prijs zal Qmusic telefoonnummer + mailadres opvragen van de winnaar. Deze gegevens zullen gedeeld worden met Campina met als doel de prijsafhandeling succesvol te kunnen doen.

- Campina zal contact op nemen met de prijswinnaars om de adresgegevens te vragen en de bezorging van het pakket verder af te stemmen.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar telefoonnummer + mailadres op te geven, zodat Campina contact op kan nemen voor de verdere prijsafhandeling;
  • De prijs wordt, na ontvangst van de adresgegevens, binnen 4 weken geleverd bij de prijswinnaar.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonlijke gegevens van de winnaars gedeeld met Campina ten behoeve van de afhandeling van de Prijs. Campina zal deze gegevens na het overhandigen van de Prijs verwijderen en niet voor andere doeleinden gebruiken. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V. 
T.a.v. Programma-afdeling 
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK 
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 
1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl 
KvK 32039594 
BTW NL 0079.09.305.B.01