Qmusic voert bovengenoemde actie van donderdag 22 september t/m donderdag 29 september 2022. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Een dag met een droomsalaris’ wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna te noemen Qmusic). Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de Staatsloterij.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van donderdag 22 september t/m donderdag 29 september 2022. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd in afstemming met de Nederlandse Loterij de voorwaarden te wijzigingen zonder eerder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
 • personeelsleden van medewerkers van de Nederlandse Loterij;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elk persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Het spel wordt gespeeld van maandag 26 september t/m donderdag 29 september 2022 (4 keer) in de ochtendshow van Mattie & Marieke (dagelijks van 6.00 tot 10.00 uur). Mattie en Marieke vertellen een verhaal met veel details. Alle karakters (Mattie, Marieke, Tom, Joe en Anne Marie) krijgen een rol in het verhaal. Daarna wordt er een vraag gesteld over dit verhaal. Luisteraars die mee willen spelen sturen een gratis bericht via de Q-app met daarin het antwoord op de vraag. Tussen alle juiste inzendingen wordt één winnaar gekozen die een Straat Staatsloten voor de 1 oktober Droomsalaristrekking wint. Alle winnaars maken kans op de hoofdprijs: samen met een vriend(in) ‘Een dag met een Droomsalaris’ beleven van zaterdag 1 oktober tot zondag 2 oktober 2022. Dat wil zeggen dat jullie worden opgehaald door een privé chauffeur, lunchen in een sterrenrestaurant, een privé vaartocht maken, samen met een personal shopper een nieuwe outfit shoppen, een korte fotoshoot (incl. visagie), daarna dineren op een bijzondere plek, om daarna heerlijk te gaan slapen in een luxe hotel. De dag erna worden jullie weer thuisgebracht.

De hoofdprijswinnaar wordt donderdag 29 september bij Mattie & Marieke (6.00-10.00 uur) bekend gemaakt.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, of de deelnemer slecht te horen is, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Dan wordt een nieuwe winnaar aangewezen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door het antwoord op de vraag te sturen in een gratis bericht via de Qmusic app na het horen van het verhaal. Deelnemers kunnen per speelronde appen om voor die specifieke speelronde van de actie kans te maken om geselecteerd te worden voor Een dag met een droomsalaris. Elke aanmelding maakt evenveel kans bij de selectie van kandidaten. Online is er bovendien een extra winkans. Door het formulier onderaan de actiepagina tussen 22 september en 29 september in te vullen, maak je kans op een Straat Staatsloten voor de 1 oktober Droomsalaristrekking. De winnaar wordt op vrijdag 30 september getrokken en via mail geïnformeerd. Je kan door het aanvinken van de checkbox ervoor kiezen dat Staatsloterij jouw contactgegeven (voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer) eenmalig gebruikt om jou een relevante telefonische aanbieding te doen. Let op: het aanvinken van de opt-in beïnvloedt je winkansen niet!

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de actie ‘Een dag met een droomsalaris’ gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Ook deelname aan de actie via de actiepagina zitten geen kosten aan verbonden.

6. DE PRIJS 

Elke on-air winnaar (4 winnaars) en de online winnaar (1 winnaar) wint een Straat Staatsloten voor de 1 oktober Droomsalaristrekking t.w.v. € 175,-. (10 loten met de eindcijfers 0 t/m 9), waarmee je kans maakt op 30 jaar lang, €10.000,- per maand. Belastingvrij.

De Staatsloten worden aangetekend (fysiek) verstuurd. Qmusic en Staatsloterij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van de prijs tijdens de verzending.

Elke on-air winnaar maakt kans op de hoofdprijs. Deze bestaat uit, samen met 1 vriend(in):

 • Een privé chauffeur, die je thuis ophaalt, je favoriete drankje meeneemt voor onderweg (koffie/thee/sapje) en je de volgende dag weer thuis brengt [t.w.v. € 1.175,-];
 • lunchen in sterrenrestaurant François Geurds Restaurant te Rotterdam [t.w.v. € 600,-];
 • een privé vaarttocht bij ribvarenrotterdam.nl [t.w.v. € 250,-];
 • een nieuwe outfit shoppen met een personal shopper bij de Bijenkorf [t.w.v. € 1.500,-];
 • een korte fotoshoot (incl. visagie) [t.w.v. € 750,-];
 • dineren bij Euromast Rotterdam [t.w.v. € 350,-];
 • een hotelovernachting bij SS Rotterdam inclusief een fles champagne en ontbijt [t.w.v. € 250,-];
 • een PA die je de hele dag begeleidt [t.w.v. € 600,-].

De hoofdprijs heeft een waarde van € 5.475,- Het totale prijzenpakket van deze actie heeft daarmee een waarde van € 5.650,-.

Zie voor meer informatie over de Droomsalaristrekking: Staatsloterij.nl Speel bewust, 18+ Voor het organiseren van Staatsloterij is vergunning verleend door de Kansspelautoriteit.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • Op ‘een dag met een droomsalaris’ (1 oktober) zal er een contentmaker vanuit Staatsloterij meegaan om foto’s en/ of videomateriaal te maken van de winnaar van de hoofdprijs en zijn/haar introducé tijdens de verschillende activiteiten. Het beeldmateriaal kan voor commerciële doeleinden worden ingezet op de verschillende (social)kanalen van Staatsloterij en Qmusic. De hoofdprijswinnaar en introducé zullen hun schriftelijke toestemming verlenen om mee te werken met deze beelden door op de dag zelf eerst een Quitclaim te tekenen alvorens de activiteiten, zoals deze bij ‘De Prijs’ omschreven staat, uitgevoerd zullen gaan worden.
 • Alle on-air en online winnaars dienen hun persoonsgegevens zoals adres en een recent en correct emailadres op te geven, zodat Staatsloterij de loten aangetekend (fysiek) kan versturen. Per e-mail wordt er geïnformeerd als de brief aangetekend onderweg is.
 • Staatsloterij spant zich in om de prijs voor 1 oktober 2022 te verzenden.
 • Indien Staatsloterij de Staatsloten verstuurt, deelt Qmusic enkel de nodige gegevens van de winnaars met als doel het tijdig verstrekken van de prijs.
 • De verantwoordelijkheid van het innen van eventueel gewonnen prijzen met de Straat Staatsloten ligt bij de winnaar zelf. Niet bij Qmusic of Staatsloterij.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De naam van Deelnemer en geluidsmateriaal, waarop Deelnemer herkenbaar te horen is, kan worden gebruikt door Qmusic voor productie, uitzending en promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Door deelname aan de Actie geeft Deelnemer blijk geen bezwaar te hebben tegen het feit dat Qmusic de geluidsopnamen exclusief en onbeperkt, openbaar zal maken, verveelvoudigen, bewerken en exploiteren conform de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Deelnemer heeft in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. 

De naam van hoofdprijswinnaar en zijn/haar introducé en beeld- en/of geluidsmateriaal, waarop hoofdprijswinnaar en/of introducé herkenbaar in beeld zijn gebracht, kan worden gebruikt door Qmusic en Staatsloterij voor productie, uitzending en promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Hoofdprijswinnaar en zijn/haar introducé geven uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan Qmusic en Staatsloterij om de beeldopnamen exclusief en onbeperkt, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken en te exploiteren ongeacht conform de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Hoofdprijswinnaar en zijn/haar introducé hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. Hoofdprijswinnaar en zijn/haar introducé stemmen door het ondertekenen van in Artikel 7 van deze Actievoorwaarden genoemde Quitclaim in met het gebruiken van zijn of haar naam en/of beeld- en/of geluidsmateriaal bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie.

9. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van 6 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  
 2. De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.
 3. Persoonsgegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonsgegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonsgegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonsgegevens van de winnaars gedeeld met Nederlandse Loterij ten behoeve van de afhandeling van de Koningsdagloten. Nederlandse Loterij zal de contactgegevens van de winnaar na het versturen van de loten niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  
 4. De prijs is niet overdraagbaar.  
 5. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  
 6. Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.
 7. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  
 8. Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:
  Qmusic Nederland B.V.  T.a.v. Programma-afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM
  E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01