Qmusic voert de actie 'Het grootste vrijmarkt kleed van Nederland'. De startdatum van de actie is dinsdag 17 april 2018 en loopt tot en met vrijdag 27 april 2018. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie

De actie 'Het grootste vrijmarkt kleed van Nederland' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Qmusic zorgt binnen deze actie enkel dat vraag en aanbod samenkomen.

2. Wie kan er deelnemen

Iedereen die voldoet aan de volgende voorwaarden kan deelnemen:

  • Woonachtig in Nederland;
  • Telefonisch beschikbaar is tijdens de onderhandeling op vrijdag 27 april 2018;
  • Toestemming geven dat Qmusic jouw emailadres en/of contactgegevens mogen delen met een mogelijke koper.

3. Verloop de actie

Op Qmusic kun je vanaf dinsdag 17 april 2018 t/m maandag 23 april 2018 items doorgeven om te koop aan te bieden via de Qmusic site. Van alle ingezonden items, maakt Qmusic een selectie. Deze selectie wordt doorgeplaats op de 'aangeboden' site. Vanaf 24 april 2018 is in te zien welke items er te koop aangeboden worden. Op Koningsdag worden koper en verkoper telefonisch samengebracht voor de onderhandeling, waarna het item verkocht wordt. 

Belangrijk hierbij:
  • Indien internet- en telefoonverbindingen wegvallen, is Qmusic hier niet verantwoordelijk voor;
  • Je geeft toestemming dat wij jouw emailadres of contact gegevens mogen delen met een mogelijke koper;
  • Qmusic zorgt binnen deze actie enkel dat vraag en aanbod samenkomen;
  • De koop en andere verplichtingen die voortkomen uit de transactie liggen bij de koper en verkoper;
  • Qmusic is niet verplicht een koper te vinden voor jouw product;
  • Qmusic is niet aansprakelijk als een gekocht product niet voldoet;
  • De verzending/overdracht moeten de koper en verkoper zelf overeenkomen. Qmusic is hier niet verantwoordelijk voor.

4. Aanmelden

Aanmelden voor de Actie kan via de Qmusic site. Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, akkoord zijn met het verloop van de actie en ingelogd zijn. 

5. Kosten voor deelname

De aanmelding voor deze actie is gratis. De uiteindelijk koopprijs wordt bepaald in samenspraak met koper en verkoper. Qmusic heeft geen invloed op de uiteindelijke prijs. 

6. Overig

Overige bepalingen

1) Qmusic is niet aansprakelijk voor eventueel schade aan het item.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in een database van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden dan de koper/verkoper, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.  t.a.v. Programma-afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01