Qmusic voert de actie “Het Nationale Ontbijtmoment” van maandag 07 september 2020 tot en met vrijdag 11 september 2020. Op deze actie zijn zowel de algemene voorwaarden van Qmusic als de “Actievoorwaarden Het Nationale Ontbijtmoment” van toepassing. Bij afwijking prevaleert de inhoud van de onderhavige actievoorwaarden.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in opdracht van: CONO Kaasmakers (Beemster), gevestigd en kantoorhoudende te (1464 MB) Westbeemster aan de Rijperweg 20 (hierna “Beemster”).

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de ochtendshow en ter promotie van de producten van Beemsterkaas.

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie zorgt Qmusic voor een oproep moment op radio (07 t/m 11 september). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen - met toestemming van Beemster - zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

3. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Beemster; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf maandag 07 september 2020 wordt er op wisselende tijden in de ochtendshow gevraagd om een foto in te sturen van jouw ontbijtmoment. Dit kan via Qmusic.nl en via de Qmusic app. Iedere ochtend zullen Mattie & Marieke – gedurende de looptijd van de actie – in hun programma de luisteraar van de winnende foto op zender halen (n.a.v. een screening op basis van bovenstaande punten) en beschrijven wat ze zien. De winnaar krijgt een Beemster kaas Ontbijtpakket, bestaande uit verschillende Beemster kazen én een waardebon van € 250 voor servies naar keuze.

Tevens vindt er afstemming plaats voor het doorplaatsen van de winnende foto op het Qmusic Instagram kanaal.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan door op het gevraagde moment een foto in te sturen via Qmusic.nl of de Qmusic app. Dit kan van maandag 07 september t/m vrijdag 11 september ná de oproep van Mattie & Marieke.

Aanmelden en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Je gegevens in je profiel kunnen worden geverifieerd voordat de prijs weggeven kan worden. Let erop dat er gevraagd wordt om jouw winnende foto door te plaatsen op de social media kanalen van Qmusic.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor de actie ‘Het Nationale Ontbijtmoment’. Nadat je je foto hebt ingezonden, wordt diezelfde ochtend door Mattie & Marieke de winnaar bekend gemaakt.

7. DE PRIJS

De prijs is een Beemster kaas Ontbijtpakket, bestaande uit verschillende Beemster kazen én een waardebon van € 250 voor servies naar keuze. Voor het afhandelen van de prijs, staat de winnaar toe dat zijn of haar gegevens gedeeld worden met Beemster. Met als doel het Beemster Ontbijtpakket toe te kunnen sturen.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van De Persgroep Publishing N.V.. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen met Beemster. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie (indien je profiel incompleet is). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 448 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

7) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina