Qmusic voert bovengenoemde actie van zaterdag 1 december t/m vrijdag 21 december 2018 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ORGANISATIE

De actie ‘'Het Q-verlanglijstje'' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van de betaalservice PayPal. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

·       in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 

·       bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 

·       om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

·       personeelsleden en medewerkers van Qmusic en PayPal; 

·       hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 

·       elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Van zaterdag 1 december t/m donderdag 20 december 2018 kunnen luisteraars via de actiepagina van Qmusic hun verlanglijstje insturen. Deze moet bestaan uit 3 artikelen, waarvan 2 artikelen voor jezelf en 1 voor iemand anders. Elk verlanglijstje mag een maximale waarde hebben van 250 euro. Valt het lijstje hoger uit dan dit bedrag, dan maakt het lijstje geen kans op een prijs.

We spelen de actie op doordeweekse dagen van donderdag 6 december t/m vrijdag 21 december 2018 tussen 07.00 en 19.00 uur. Elk uur (met uitzondering van het Foute Uur tussen 09.00-10.00 uur)  zal er een willekeurig geselecteerde naam uit alle inzendingen genoemd worden . Als jouw voor- en achternaam on air worden genoemd en je belt zelf binnen de gestelde tijd naar de studio via 0909-9596 (45 cent per gesprek), dan win je 250 euro op je PayPal-rekening. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.  

4. CLAIMEN IN DE QMUSIC APP

Als je te laat belt, dan krijgen andere luisteraars via de Qmusic app de mogelijkheid om het verlanglijstje alsnog te claimen. Uit de luisteraars die binnen de gestelde termijn “claim” via de Qmusic app hebben gestuurd, wordt een winnaar gekozen en deze persoon wordt gebeld om alsnog het verlanglijstje te claimen. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. AANMELDEN

Aanmelden voor de actie kan alleen op Qmusic.nl via de actiepagina van ‘'Het Q-verlanglijstje''. De tijdsperiode om aan te melden is tussen zaterdag 1 december t/m donderdag 20 december 2018 18.00 uur. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME

Aanmelden voor de actie Het Q-verlanglijstje' gaat via Qmusic.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. Pas wanneer jouw verlanglijstje en naam op Qmusic worden genoemd dien je te bellen met de Q-studio en zijn de kosten EUR 0,45 per gesprek voor het bellen naar 0909-9596.

7. DE PRIJS

De prijs is een bedrag van 250 euro op je PayPal-rekening. Winnaars, dus de luisteraars waarvan voor en achternaam worden genoemd en die op tijd hebben teruggebeld, ontvangen het bedrag op hun PayPal-rekening, zodat zij zelf via deze betaalservice hun cadeaus kunnen aanschaffen. Mocht er niet op tijd teruggebeld zijn, dan ontvangt de persoon die het verlanglijstje alsnog geclaimd heeft €250 op zijn/haar PayPal-rekening . Wanneer de prijswinnaar geen PayPal-rekening  heeft, kan deze kosteloos worden geopend via paypal.com/nl.

De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen bedraagt: 33.000 EUR  en wordt door middel van 12 trekkingen uitgekeerd aan 132 winnaars.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       Het gewonnen bedrag kan niet worden gebruikt voor het betalen van verboden activiteiten zoals genoemd in het Beleid inzake Redelijk gebruik van PayPal op: bit.ly/2aexwMa;Het bedrag wordt binnen 4 weken na het ontvangen van de juiste gegevens van de winnaar op de PayPal-rekening van hem/haar gestort. Indien de winnaar aangeeft voorkeur te hebben om het bedrag op zijn/haar bankrekening te ontvangen wordt het gewonnen tegoed als geldbedrag uitgekeerd en niet op een PayPal-rekening overgemaakt.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.
2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  
3) Persoonlijke gegevens zoals, maar niet beperkt tot: n.a.w-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden voor de afhandeling van de prijs, of in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. Voor meer informatie zie Q-music’s Privacy Policy: https://qmusic.nl/disclaimer.
4) De prijs is niet overdraagbaar. 
5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 
6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.
7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. 
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK 
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM
 

E-mail:acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01